ชีวิ ตกำลังดีขึ้นในทุกเรื่อง

ชีวิ ตจริงสุดเศร้ า แตงโม นิดา ปล ดxนี้ 5 ล้ าน ชีวิ ตกำลังดีขึ้นในทุกเรื่อง

เปิดชีวิ ตจริงสุดเศร้ านักแสดงสาว “แตงโม นิดา” เพิ่งปล ดxนี้ 5 ล้ าน จากการไ ลฟ์ส ดข.ายเสื้อผ้า กำลังจะมีชีวิ ตที่ดี ก่อนwลัดเรือเ สียชีวิ ต

จากกรณีข่าวการเ สียชีวิ ตของนักแสดงสาว แตงโม นิดา พัชรวีระพงศ์ จากการwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ท บริเ วณท่าเรือพิบูลสงคร าม1

ใกล้สะพานwระราม 7 จ.นนทบุรี หลังไปนั่งเรือชมวิวเจ้าwระย ากับบรรดาเพื่อนชายหญิงอีก 5 คน  แต่จู่ๆเ กิดwลัดตกลงไป

เป็นเ หตุให้เ สียชีวิ ตในที่สุด ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากมองย้อนกลับไปชีวิ ตของ แตงโม นิดา นั้นต้องพบเจอกับปัญห าต่ างๆ

มากมาย ที่ถาโ ถมเข้ามาในชีวิ ตอย่ างหนั กหน่วง จ นได้ฉาย าแมว 9 ชีวิ ต แตงโม นิดา โดยเริ่มจากเดือน เมษายน 2550

แตงโม นิดา เคยเ กิดอุบั ติเ หตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเ ลิกง านถ่ายละคร โดยขับรถโ ฟล์กสวาเกนเปิดประทุ นบนทางด่วนด้วยความเร็วสูง

และไม่ได้ค-าดเ ข็มขั ดนิรภั ย จากนั้นเ กิดการหลั-บในลืมต าขึ้นมาเห็นรถคันข้างหน้า ก่อนจะหั กหล บรถเ สียหลักwลิกค ว่ำ

และนางเอกสาวกระเ ด็นอ อกมาน อกรถเย็-บ 140 เ ข็ม นอนรั กษาตัวอยู่ในโ รงพย าบาลเป็นเวลานาน และอุบั ติเ หตุในครั้งนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้น

ของการทำศั-ลย์ ต่อมาช่วง ก.ค. 2558 แตงโม นิดา ได้ส่งเข้าห้องฉุ กเ ฉินด่วน เนื่องจากกินย-านอนหลับเ กิดขนาดและทำการกรี-ดข้อมือ

เนื่องจากมีปั ญหาเ ลิกร ากับอดี ตคนรัก โตโน่ ภาคิน แต่ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวได้พบเห็นและพาไปส่งโ รงพย าบาลเพื่อล้ างท้oงได้ทัน

จากนั้นเมื่อช่วงปี 2563 แตงโม นิดา สูญเ สียคุณพ่อด้วยโsคมะเ-ร็ง และหยุดรับง านนานเป็นปีเพราะดูแลคุณพ่อ รวมถึงเป็นช่วง

ที่เจอปั ญหาศั-ลย์ เป็นพิ-ษจ นทำให้ไม่กล้ าออกจากบ้านหรือรับง านใดๆ และทำให้โ-รคซึ มเศร้ ากลับมา แต่สุดท้ายก็สาม ารถผ่าน

เข้ามาได้จากการพบรัก เบิร์ด แฟนหนุ่มนอกวงการ ล่ าสุดเมื่อช่วงเดือน ก.พ ทางด้าน แตงโม นิดา เพิ่งได้ออกมาเปิดใ จผ่านรายการเม้ าท์อยู่กับป ากอย ากอยู่กับคิ้ม EP.49

ว่า แตงโม นิดา ข-ายเสื้อผ้าปล ดxนี้ได้เกินครึ่งล้ าน จากxนี้ 10 ล้ านบ าท ข-ายวันละ 3 ช.ม. เท่านั้น ด้เงิ นมาวันละเกือบ 20,000 บ

ทำแบบนี้มา 2 ปี ส่วนคอมเ มนต์ที่มองว่า คือไม่สนคนมองต-กอั บจ นต้องมาไ ลฟ์ข-ายเสื้อผ้าหรือข-ายเสื้อผ้าต ามตล าดนัด

เรารู้สึกว่ามันเป็นการดูถู กคนอื่นอีกๆหลายคน บ่งบอกถึงนิสัยของคนนั้นๆ เราไม่ได้ซีเ รียสอะไร

เพราะมันส่วนใหญ่มันจะสะท้ อนกลับไปหาคนนั้นๆมากกว่า

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น