ขอบคุณที่ยังนึ กถึง

เฟี้ยวฟ้าว โ พสต์เล่ า แตงโม นิดา

“เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้” ขอบคุณน้องสาว “แตงโม นิดา” มาหาพร้อมกอ ดล าครั้งสุ ดท้าย หลังพบร่-างกล างแม่น้ำเจ้าwระย า

คื บหน้าล่ าสุดเ หตุการณ์แตงโม นิดา ต-กเรือสปีดโ บ๊ด โดยทางด้านมู ลนิธิกตัญญูได้รับแ จ้งว่ามีคนwลัดต-กแม่น้ำเจ้าwระย า ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.

บริเ วณท่าเรือพิบูลสงคร าม1 ใกล้สะพานwระราม 7 จ.นนทบุรี โดยภายในเรือสปี ดโบ๊ท แตงโม นิดา พบชายและหญิงอีก 5 คน

ที่ไปด้วยกัน ซึ่งความลึ กของแม่น้ำเจ้าwระย าลึกประมาณ 15 – 20 เมตร โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นห า แตงโม นิดา

แต่ก็ยังไม่มีวี่แ วว ซึ่งก็มีทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่มู ลนิธิกตั ญญูและทีมง านจิ ตอาสาเร่งค้นห าอย่ างหนั ก และหลังจากที่ทำการค้นห านานกว่า 38 ช.ม.

พบศ.w แตงโม นิดา แล้ว โดยร่-างได้ลอยขึ้นมากล างแม่น้ำห่ างจากโป๊ะเพียงแค่ 500 เมตร​ ซึ่งหากจากจุ ดท่าเรือพิบูลสงคร าม 1

ที่ต-กไม่มากนัก จากนั้นทางด้านก ู้ภั ยจึงได้เข้าไปตร วจสอบทันทีและพบว่าเป็นร่-างของ แตงโม นิดา จริงๆเนื่องจากชุดที่ใส่เป็น

ชุดเดียวกันกับภาพครั้งสุดท้ายที่ปร ากฏในโ ลกออนไ ลน์ สร้ างความสะเ ทือนให้กับบรรดาคนที่พบเห็นเป็นอย่ างมาก ล่ าสุดก็มีทางด้านเพื่อนร่วม

วงการบันเทิงแสดงความอาลั ย แตงโม นิดา อย่ างมากมาย รวมถึงทางด้าน เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ก็ได้ออกมาโ พสต์ แตงโม นิดา

มากอ ดล าอิม โดยได้โ พสต์ข้อความเอาไว้ว่า ขอบคุณที่มาหา ขอบคุณที่มากอ ด ขอบคุณที่ยังนึกถึง อาอิม ขอบคุณที่ได้มาล ากัน

ได้พูดคุยกันครั้งสุดท้ ายของน้อง อาอิม ได้ส่ง อาโม น้องสาวผู้เป็นที่รัก รักมากๆ เมื่อตอนตี3 ถึง 6โมงเช้า วันที่24 ก.พ. 65

จดบันทึกในความทร งจำ แฟนคลั บอาโม จ๋า หรือ ผู้ที่รักน้องสาวคนนี้ ร่วมแ ผ่…เม ตต ากร วดน้ำ ส่งบุญ นำทางส่งด วงจิ ต สู่สุค ติเทอ ด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น