“เอ”ช่วย แตงโม จ นนาทีสุดท้าย

เอ ศุภชัย ช่วย แตงโม นิดา จัดง านให้น้องรัก หลังเพิ่งยกxนี้ให้

เอ ศุภชัย ยื่ นมือช่วย แตงโม นิดา จ นนาทีสุดท้าย อาส าจัดง านที่ดีและสวยที่สุดให้น้องรัก หลังเพิ่งยกxนี้หลักแ สนให้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

เอ ศุภชัย ช่วย แตงโม นิดา จ นนาทีสุดท้าย จัดง านให้น้องรัก หลังเพิ่งยกxนี้ให้ น่าเศร้ าเ สียใจจริงๆ ที่วงการบันเทิงต้องสูญเ สีย

อีกหนึ่งนักแสดงมากความสาม ารถไปอย่ างไ ม่มีวันกลับ เมื่อพบร่-าง แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ลอยน้ำกล างเจ้าwระย า

หลังจากที่ทีมก ู้ภั ยช่วยกันค้นห านานกว่า 36 ช.ม. และไม่มีป าฏิห าริย์เ กิดขึ้นจริง นักแสดงสาวเ สียชีวิ ตในวั ย 37 ปี หลายคนอาจจะทราบว่า

ชีวิ ตของแตงโม นิดา นั้นต้องต่อส ู้กับสิ่งที่ย-ากลำบ-ากมาทั้งชีวิ ต ทั้งความรักที่ไม่สมหวั ง เรื่องร าวกับคุณแม่ที่เพิ่งจะปรั บความเข้าใจกันได้

ต้องเ สียคุณพ่อจากโ-รคมะเ-ร็ง ศั ลย์ทำพิ-ษ และเรื่องxนี้สิ นเงิ นท อง ที่ก่อนหน้านี้เธอหยิบยื มมาจากพี่ที่สนิทอย่ าง เอ ศุภชัย ผู้จัดการดาราชื่อดัง

ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อช่วงวันเ กิดของ พี่เอ ซึ่งตรงกับวันคริสม าสต์ที่ผ่านมา แตงโม ตั้งใจจะเดินทางไปเ ซอร์ไwรส์ แต่ง านนี้ได้โ ดนเ ซอร์ไ พรส์กลับด้วยการที่

พี่เอ ยกxนี้ที่ติดไว้เป็นจำนวนเ งิน 4 แ สนบ าทให้แทน โดยในคลิ ปดังกล่ าว แตงโม ได้ตั้งใจหิ้ วของขวัญไปให้ พี่เอ ศุภชัย ถึงที่บ้าน แต่ พี่เอ

ก็ได้บอกกลับว่า แค่มาก็ดีใจแล้ว ไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้ ด้าน แตงโม ก็บอกพี่เอว่า “พี่ให้หนูเยอะ หนูให้แค่นี้เอง” ก่อนที่ เอ ศุภชัย จะบอกแตงโมทั้งน้ำต าว่า

“เ งินก็ไม่เอาคืนจริงลูก ของขวัญหนึ่งกล่องแล กกับเ งินหลายแ สน เ งินสี่แ สนที่แม่ให้ลูกจบนะลูก ไม่เอาแล้วนะลูก พี่เอให้มันหม ดเลย

ไม่เอาแล้วลูกส ู้กันต่อ” ก่อนที่ทั้งคู่จะกอ ดกันร้ องไ ห้ และ แตงโม ก็ได้ยกมือขอบคุณ เอ ศุภชัย โดยในคลิ ปดังกล่ าว แตงโม ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า

“Happy Birthday นะค้าพี่ @a_supachai1 20 ปีผ่านไปตั้งแต่เ ด็กจ นถึงวันนี้ รักเราไม่เก่าเลย ขอบคุณพี่เอ ที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้

ของขวัญปีนี้หนูโ ชคดีที่สุดเลย ร้ องไ ห้ใส่กันสุดฤ ทธิ์ รักษ าสุ ขภาพนะคะพี่เอ wระเจ้าอวยwระพร มีความสุ ข มีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอ ด

ไปนะคะ รักมากมายค่ะFrm. น้องโม #เ ซอร์ไwรส์เจอเ ซอร์ไwรส์กว่า #เ งินอ่ะให้กันง่ ายใจอ่ะให้กันย าก” ทั้งนี้เรื่องดังกล่ าว แตงโม

ได้เคยให้สัมภ าษณ์ไว้ว่า xนี้จำน วน 5 แ สนบ าท เป็นเ งินที่เธอยื มมาในช่วงโ-ควิ ด และต้องเจอเรื่องที่ใช้ค่ าใช้จ่-ายเยอะมากๆ คุณพ่อป่-วย

และยังมีค่ าเทอมของเจ้าตัวอีกด้วย อีกทั้งตนเองเป็นเสาหลั กของบ้าน ซึ่งในช่วงนั้นไม่มีง านเข้ามาเลย บวกกับที่ผิดพล าดจากการทำศั ลย์

ทำให้ต้องหยุดรับง านไป 2 ปี จึงได้หยิ บยืมพี่เอมา แน่นอนว่าหลังจากที่ทราบข่ าวการเ สียชีวิ ตของน้องสาวสุดที่รัก พี่เอ ศุภชัย

ก็ได้โwสต์กลอนกล่อม เพื่อให้น้องสาวคนนี้หลับอย่ างสบ ายและหม ดห่ วง ซึ่งพี่เอระบุว่า “กลอนจากพี่ให้น้องนะคะ กลอนจากพี่เอให้น้องโม นะคะ

กลอนกล่อมลูกนะคะลูก หลับฝันดีนะคะลูก แตงโม” อย่ างไรก็ต าม อีกหนึ่งสิ่งที่ พี่เอ ได้ทำให้น้องสาวสุดที่รักคนนี้อีกอย่ างหลัง

พี่เอศุภชัยยกxนี้ให้แตงโม ก็คือ ง านพิธีแตงโม นิดา ที่จะมีการไว้อาลั ยที่โ บสถ์แถวสุขุมวิ ท 36 ในวันที่ 11 -13 มี.ค 65 ก่อนที่วันที่ 14

จะทำการฝั งร่-างแตงโม ซึ่งทาง พี่เอ ผู้จัดการนักแสดงชื่อดัง ได้ส่งเลข ามาจะจัดง านให้ทั้งหม ด พร้อมทั้งจะออกค่ าใช้จ่ ายและจะจัดง านให้ดีที่สุดและสวยที่สุดอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น