วงในเ ผย”แซน”กับประวัติไม่ธ รรมดา

วงในเ ผยวีรก ssม”แซน” เพื่อน “แตงโม นิดา” กับประวัติไม่ธsรดา

วงในเผยวีรก ssม “แซน” เพื่อน “แตงโม นิดา” ที่อยู่ในเรือวันเ กิดเ หตุ หลัง”ไ ฮโซปอ”ถามแร งหลังสอบป ากคำเสร็จแล้วมาให้สัมภ าษณ์

จากกร ณีที่เมื่อคืนวันที่ 25 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา พนักง านสอบส วนสภ.เมืองนนทบุรี ได้ร่วมกันสอบป ากคำกลุ่มเพื่อน น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์

หรือ แตงโม ดาราชื่อดังที่wลัดต-กเรือสปีดโ บ๊ท กล างแม่น้ำเจ้าwระย าเมื่อคืนวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนั้นที่เข้าให้ป ากคำ

คือ นายตนุภั ทร เลิศทวีวิ ทย์ หรือที่รู้จักในชื่อ “ไ ฮโซปอ” ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสปี ดโบ๊ท กล่ าวหลังให้ป ากคำกับตำร วจว่า ขณะเ กิดเ หตุเรือ

ใช้ความเร็วที่น้อยมาก ในเรือก็มีชูชีwแต่เราไม่เห็นและทุกคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีw และผมไม่เห็นว่าคุณโมต-กน้ำ เพราะผมอยู่หน้าเรือ

แต่คุณแซนนั่งอยู่ข้างคุณโมน่าจะเห็น ผมอย ากให้สื่ อถามคุณแซนมากกว่า หลังจากคุณโมต-กน้ำลงไปแล้วสิ่งแรกคือพวกเราทุกคนช็oกหม ด

เพราะเราคุยกันอยู่ แล้วคุณโมก็ห ายไป ก็ขับเรือว นกลับมาตรงจุดที่ตกล งไป เราว นหาอยู่ 15-20 นาที ผู้หญิงที่อยู่ในเรือ ก็โทรไปแจ้ง 1 9 1

ส่วนตัวผมรู้จักท่ าเรือ N BC ซึ่งเป็นท่าที่ผมจอ ดเรืออยู่ ผมก็โทรหาให้เขาเอาเรือออกมาช่วยค้นห าทันที เพื่อนๆในเรือก็โทรหาอีกหลายคน

ให้มาช่วยเ หลือเป็นสิ่งแรกที่เราทำได้นั้น ง านนี้ชาวเ น็ตก็เลยแ ห่เปิดว าร์ปเพราะอย ากรู้ว่าคนที่ชื่อ “แซน” ที่ นายตนุภั ทร กล่ าวอ้ างถึงว่าน่าจะ

เป็นคนเห็นเ หตุการณ์ตอน “แตงโม นิดา” ต-กน้ำ โดยจากการสื บค้นข้อมู ลของชาวเ น็ตก็ได้เจออินสต าแ กรมส่วนตัวของเธอ

ซึ่งรูปที่ลงล่ าสุดยังมีสาวแตงโมเข้ามากดไ ลก์ให้ ทั้งนี้แต่ละรูปที่ลงก็ดูเหมือน ว่าเป็นคนมีฐานะในระดั บหนึ่ง เพราะมักจะใช้ของแบ รนด์เนม

ใช้ชีวิ ตที่ห รูหร า และมีบ้านหลังใ หญ่โตประหนึ่งคฤห าสน์ ทั้งนี้ทางเนชั่ นออนไ ลน์ได้ให้ข้อมูลที่มาจากวงในว่า ความจริงแล้วเธอคนนี้

ไม่ใช่หญิงแท้ แต่เป็นสาวประเ ภท 2 โดยที่บ้านค่อนข้างมีฐานะอยู่แล้ว แต่จริงๆไม่ใช่ไ ฮโซแค่อยู่กับกลุ่มคนมีชื่อเ สียงในสังค ม

อาชีwที่ทำอยู่ในขณะนี้คือ ล่ าม้า หรือรับซื้-อกระเป๋าแ บรนด์เนมนี่ห้ อ แ อร์แม็ส ที่สำคัญเลยคือมีวีรก ssมที่ค่อนข้างไม่ธsรมดาด้วย แต่เป็นอะไรนั้นไม่ขอพูดถึง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น