แตงโม นิดา

บริจ าคs่าง “แตงโม นิดา” แฟนหนุ่มเ ผยเป็นความต้องการมาโดยตลอ ด

บริจ าคร่-างกาย “แตงโม นิดา” แฟนหนุ่มเผยเป็นความต้องการมาโดยตลอ ด และจะกลับไปหาเอกสารการบริจ าคร่-างกายมามอบให้ต่อไป

จากกรณีพบร่-าง แตงโม นิดา นางเอกสาวชื่อดังหลังwลัดต-กเรือสปีดโ บ๊ทกล างแม่น้ำเจ้าพ ระย าเมื่อคืนวันที่ 24 ก.พ 2565 กระทั่งพบร่-างในวันที่ 26 ก.พ. 2565

เวลาประมาณ 13.05 น. ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำร่-างแตงโม นิดา ขึ้นจากน้ำและส่งสถาบันนิติเ วชวิทย า รพ.ตำร วจ เพื่อชั นสู ตรอย่ างละเอียด

จากนั้นเวลาประมาณ 15.50 น. วันที่ 26 ก.พ. 2565 ร่-างของแตงโม นิดา ถูกส่งมาถึงโ รงพย าบาลตำร วจ โดยมี เบิร์ด แฟนแตงโม มาร่วมส่งศ-wด้วย

จากนั้นได้นำร่-างเข้าห้องผ่-าตั ดเพื่อผ่-าพิสูจน์ ซึ่งทางเบิร์ด แฟนแตงโม ได้เผยความต้องการว่า แตงโม มีความประสงค์อย ากบริจ าคร่-างกายเป็นอาจ ารย์ใหญ่

ให้นักศึ กษาแwทย์ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่แตงโมเคยพูดเอาไว้กับตน และจากนี้จะกลับไปต ามหาเอกสารบริจ าคร่-างกายมาเป็นหลักฐ านยืนยั นต่อไป

และหากมีอวั ยวะใดสามาsถนำไปบริจ าคได้ก็ยินดี ทั้งนี้พบว่าบนร่-างของแตงโม นิดา มีบ-าดแ-ผลที่ต้นขาซ้าย ด้านในมีความย าวประม าณ 1 ฟุต

แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแ-ผลจากใ บมี-ดเรือลำเ กิดเ หตุหรือไม่ ไทด์ เอกพั นธ์ เผยว่าหากเป็นใ บมี-ดเรือสปี ดโบ๊ทลำเ กิดเ หตุ แตงโมคงไม่สาม ารถช่วยเ หลือตัวเองได้แม้จะว่ายน้ำเก่งก็ต าม

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น