ละครเ รื่องแรกของ”แตงโม”

เปิดหน้ าเก่าก่อนศั-ลย์ แตงโม นิดา สมัยแสดงละครเรื่องแรก

ถือว่าเป็นนักแสดงสาวสวยสุดแ ซ่บที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เ ด็ก สำหรับ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

ก่อนหน้านี้เธอเคยอยู่กับต้นสังกั ดช่ อง 7 ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระแล้ว งานนี้เจ้าตัวก็ถูกจั บผิ ดอยู่ตลอ ด

กับเรื่องความเปลี่ยนแปล งบนใบหน้ า และเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา รายการ แซ่ บ10 8 ได้ออกมาเ ผยว่า

ช่วงนี้สาวแตงโมเ ครียดมากเพราะโ-ควิ ดรอบแรกที่ปิดประเทศ สาวแตงโมได้บิ นไปที่ประเทศเก าหลีเพื่อไป

ขู-ดค างฟิ ลเ-ลอร์หลังจ ากทำมาแล้ว หลายๆคนทักว่าค างของเธอนั้นเ-บี้ยว สาวแตงโมไม่มีความมั่นใ จ

และบินไปแ ก้อีกครั้งหลังจากแ ก้ครั้งที่ส องกลับมาพบว่าเ ส้นประส-าทอุ-ดตั น ทำให้สาวแตงโมไม่สาม ารถออก

มารับง านในวงก ารบันเทิงได้ ทำให้ต้องเ-กร็งป ากในตอนที่พูด ต-าเ-หลือก ดูไม่เป็นธsรมช าติ จ ากคำวิจาsณ์

ต่ างๆนานาตอนนี้ สาวแตงโม ป่-วยเป็นโsคซึ มเศร้ าต้องกินย-าช่วยเพื่อให้น อนหลั บ น้ำหนั กตัวขึ้นมาถึง 6 กิโ ลกรัมเลยทีเดียว

ในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปส่องความสวยความน่ารักของ สาวแตงโม ในละครเรื่องแรกเรื่อง เบญจาคีตาความรัก

เมื่อ 17 ปีก่อน ตอนที่เข้าวงก ารบันเทิงมาใหม่ๆ สมัยนั้นฮ อตและโด่งดังมากๆเลยทีเดียว และถือว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่สร้ างชื่อเ สียง

ให้กับเธอได้เป็นอย่ างมากเลยค่า จากวันนั้นจ นถึงวันนี้ สาวแตงโม สวยแซ่ บขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าช่ วงหลังๆมานี้แฟนๆ

จะไม่ค่ อยได้เห็นผลง านของเธอมากสั กเท่าไร แต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใ จให้และมีผลง านออกมาให้แฟนได้ติดต ามชมกันเรื่อยๆนะคะ

สวยน่ารักมาก

ละครเ รื่องแรก

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น