“เจน ญ าณทิพย์”เ ผยถึง”แตงโม นิดา”

“เจน ญ าณทิพย์” เผย ไม่เกิน 2 วัน เจอร่-าง “แตงโม นิดา” ตอนนั่งเรือรู้สึกได้แถวบริเ วณวัดเขมาฯ พร้อมบอกในสมาธิเหมือนอยู่ใ ต้ถุ นบ้าน

เมื่อเวลา 04.40 น. ของวันที่ 26 ก.พ. 65 ทีมก ู้ภั ยหยุดค้นห า”แตงโม นิดา” เพื่อรอฟ้าสว่างค่อย

ออกค้นห าใหม่ หลังปูพรมค้นห าบนผิวน้ำอย่ างหนั กทั้งคืน ด้าน น.ส.เจนจิรา เรียบร้ อยเจริญหรือ

เจน ญ าณทิพย์ กล่ าวว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่ช่ วง 5 ทุ่มกว่าของวันเ กิดเ หตุ และได้ติดต ามข่าวมาตลอ ด

จ นกระทั่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญมา เมื่อกลับถึงบ้านทางพี่สาวได้ชั กชวนให้ไปแบ่งบุญให้กับแตงโม

ตนเองจึงมานั่งสมาธิ​อยู่ริมน้ำสะพานพ ระร าม5 ในสมาธิตนเห็นเหมือนอยู่ใ ต้ถุ น ห่ างจุดเ กิดเ หตุ

ไป3กิโลกว่า หลังจ ากนั่งสมาธิ​เสร็จตนจึงได้แวะรับประท านอาห ารที่ร้ านแถวท่าเรือพิบูลสงคร าม2

จ นมาพบกับกลุ่มนักข่าว ที่มากินข้าวอยู่ในร้ านเดียวกัน และได้ชั กชวนให้ลงเรือ โดยขณะนั่งในเรือตนก็

 

ได้ส วดมนต์ เพื่อขอให้เปิดทางและพบเจอ ซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เกิน 2 วันจะพบเจอร่-าง รอเวลาก ฎแห่งก-ssม

กฎแห่งเวลาดึงเวลาไว้ ไม่มีอะไรฝื นได้ ระหว่างที่ลงเรือไปยังใ ต้สะพานพ ระราม7

ซึ่งบริเวณใ ต้สะพานมี ศ าลเจ้าแม่ทับทิม และเหล่ าสั-มพเ วสี ก็ได้ส วดมนต์และอุทิ ศส่วนกุศ ล อย่ างไร

ก็ต ามอุปส รรคที่มีในการค้นหาคือความมื ด แสงสว่างไ ฟสปอตไลท์ส่ องไม่ถึง จึงได้มีการปรึ กษากับทีม

ง าน และจะทำการค้นห าอีกครั้งหลังจากพ ระอาทิตย์​ขึ้น โดยจากการที่ล่ องเรือจุดที่ตนรู้สึกได้คือแถวบริเ วณวัดเขมาฯ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น