ภ าพปัจจุบัน “บีเจ ปรัชฌา”

หนั งฟอร์มยั กษ์อิงประวัติศ าสตร์อย่ าง ตำน านสมเด็จพ ระนเรศวรฯ ที่กำกับการแสดงโดยหม่ อมเจ้าชาตรีเฉลิม

ยุคล .. ถ้าใครได้ดูเรื่องนี้ก็คงจะจำ “พ ระองค์ดำ” หรือ พ ระนเรศวร ตอนเ ด็ก ตอน องค์ประกันหงส์สาฯ

(ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น ผู้พั นเบิร์ด พั นโทวันชนะ มารับบทตอนโต) กันได้แน่ๆ ซึ่งรับบทโดย เ ด็กชาย

ปรัชญ า สนั่นวัฒนานนท์ หรือ บีเจ นั่นเอง ตอนนั้นยังดูเป็นเ ด็กน้อยน่ารักอยู่เลย หลังจ ากนั้นก็ห่ างหาย

ไม่เห็นหน้าต าเห็นต า จ นล่ าสุด น้องบีเจโตเป็นหนุ่มแล้ว วันเวลาผ่านไป บทบาทการแสดงของหนุ่มน้อยคนนี้

แฟนคลั บยังจำได้ไม่ลืม ซึ่งในภาพปัจจุบันของ บีเจ เขาเป็นหนุ่มแล้วในวั ย 26 ปี สำเร็จการศึ กษาปริญญ าตรี

จากDulwich College Beijing และเรียนต่อระดั บปริญญ าโทจาก UC Berkeley (University of California,

Berkeley) ตอนนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ California ประเทศสหรั ฐอเมริก า ส่วนเรื่องของหัวใ จสาวๆ คงได้

แต่แอบมองอยู่ห่างๆ แล้วนะจ๊ะ เพราะ บีเจ มีหวานใ จคนสนิทอยู่ข้างก ายแล้วนั่นเอง

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

บีเจ ปรัชฌา

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น