“อี๊ฟ”เปิดใ จครั้งแรก

“อี๊ฟ พุทธธิดา ” เปิดใ จเ สียงสั่นเ ครือ หลังสูญเ สียคุณพ่อ “ต้อย เศรษฐา”

การจ ากไปอย่ างไม่มีวันกลับของศิลปินแห่งช าติ “อาต้อย เศรษฐา ศิระฉาย า” สร้ างความเ สียใจให้กับครอบครัว เพื่อน ๆ

วงการบันเทิงและแฟน ๆ เป็นอย่ างมาก… วันนี้ (21 ก.พ 65) เวลา 11.00 น. ลูกสาว “อี๊ฟ พุทธธิดา” พร้อมครอบครัวเดินทางมารับร่-างคุณพ่อ

“ต้อย เศรษฐา ศิระฉาย า” ที่โ รงพย าบาลจุฬาภรณ์ ก่อนจะนำร่-างไปที่ศาล า 1 วัดเ ทพศิรินทราวาสราชวรวิห าร ซึ่งจะมีพิธีพ ระราชท านน้ำหล วงอาบศ-w

ในเย็นวันนี้ อี๊ฟ เปิดใ จถึงคุณพ่อ ว่า “มันมีช่วงเวลา เราก็รู้สึกตลอ ดล่ะ แต่ก็มันมีเวลาที่จะต้องจ ากกัน ถึงจะทำใ จไว้แล้ว

แต่ก็ยังไม่พร้ อมอยู่ดี คุณพ่อท านอะไรไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว ก็จะมีท านได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ช่วงหลังคือท านไม่ได้เลย ท านประมาณ 1 ช้อน 2 ช้อน

คุณพ่อไม่อย ากใส่ท่-ออาห ารเพราะคุณพ่อไม่ชอบ เราไม่บังคั บให้ใส่เพราะอย ากให้คุณพ่อมีความสุ ขที่สุด เราได้ทำให้คุณพ่อมีความสุ ขมากที่สุดในวันนี้”

กำลังใ จของคุณพ่อ ก็ขึ้น ๆ ลงๆ พ่อป่-วยมาได้ 3 ปีแล้ว หนั กบาง เบาบางแต่ก็อยู่ในเ กณฑ์ที่ดีมาโดยตลอ ด คุณหม อนัดพอดี

ก็เลยไปหาหม อกัน ไปพักนอนสักวัน 2 วัน พอไปถึงคุณพ่อ มีเ ส มหะเยอะมาก ก็มีการดู ดเ-สมหะกัน ความดั นต-ก ก็คิดตลอ ดว่าไม่น่า ไม่น่า

ก็กระตุ้ นด้วยย-าความดั นก็ไม่ขึ้ น อี๊ฟไม่ได้อยู่กับคุณพ่อ เพราะช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ย-ากลำบ ากพอสมควร อย่ างคุณพ่อไม่ท านข้าว

คุณแม่ก็ไม่ท านเหมือนกัน เพราะเขาอยู่ด้วยกันดูแลกันมาตลอ ด เราคุยกันว่า ในช่วงที่คุณหม อนัด 1 หรือ 2 วันเนี่ย พอดีอี๊ฟมีธุระไปคุยง าน

กันที่เ สม็ดเลยเอาคุณแม่ไปด้วย พ่อนอนโ รงพย าบาล 2 วัน พอกลับมาเราค่อยไปรับคุณพ่อกลับบ้านด้วยนะ นี่คือคุยกันแบบนี้

ในวันที่เดินทางตอนเช้าก็อยู่ส่งพ่อ ยังคุยกันว่าเดี๋ยวกลับมาก็ไปรับที่ รพ. ซึ่งทุกอย่ างก็ปกติ เ ที่ยวนี้คือให้ผู้ช่วยกับคนดูแลก็เฝ้ าคุณพ่อแทน

อี๊ฟจะได้พาแม่ไปเ ที่ยว ให้ได้พั กบ้าง ก็ยังโทรคุยกันตลอ ด ส อบถามกันได้ห้องหรือยัง คือทุกอย่ างเป็นปกติ เหมือนเป็นสิ่งที่เราทำกันในช่ วงที่ผ่านมา

เพียงแค่คร าวนี้ อี๊ฟไม่ได้พาพ่อไปแค่นั้นเอง ตกกล างคืนก็ยังโทรคุยกัน ทุกอย่ างก็โอเค บอกคุณแม่ว่ามีแค่เรื่องเ-สมหะเท่านั้น

พอประมาณต ีสอง ผู้ช่วยโทรมา บอกเรื่องความดั-น คุณหม อก็ปรึ กษาเรื่องการใช้ย-ากระตุ้ นคว ามดั น แล้วก็จะกลับในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเลย

แต่พอต ี4 ผู้ช่ วยก็โทรมาใหม่ บอกอย ากให้คุยกับคุณพ่อเลย พอเห็นพ่อแล้วก็รู้สึ กว่าไม่อย ากให้เขากั งว ลใ จ หรือ ทุ-กข์ใ จก็ได้แต่บอกว่า

ถ้าพ่อเ หนื่อย พ่อก็พั กเลย ไม่เป็นไร แต่ก็ในใ จก็คิดอยู่หรือว่าควรบอกให้พ่อรอ แต่ก็คิดว่าถ้าพูดอย่ างงั้นพ่อคงไม่โอเค

คุณแม่ก็บอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่ วงนะ พวกเรารักพ่อมากที่สุด แล้วพ่อก็ค่อย ๆ หลั-บไป เ สียใจที่ไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้ แต่คิดว่าพ่อเข้าใจ…

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น