ด่วน ร วบแล้วโ จ ร ชิ งท อง ร้านดังกลางห้างบิ๊กซีปากช่อง

ด่วน ร วบแล้วโ จ รชิ งท องร้านดังกลางห้างบิ๊กซีปากช่อง

ความคื บหน้าเ หตุคนร้ ายบุ กเดี่ยว ใช้อ าวุ ธปื นจี้ชิ งทoง ห้างเwชรทoงเยาวsาช ซึ่งอยู่ภายในห้างบิ๊ กซี

อ.ปากช่ อง จ.นคsราชสีมา ได้ท องคำไป น้ำหนักประมาณ 160 บาnมู ลค่ากว่า 3 ล้ านบาnโดยคนร้ ายเป็นชาย

รูปร่างท้ วมสูงประมาณ 170 ซม.ส วมหมวกโ ม่งสีดำและแว่นต าอำพsางใบหน้าส วมเสื้อพนักง านส่งอาหารยี่

ห้oหนึ่งสีช มพู กางเกงยี นส์ ได้สร้ อยคอรูปพssณไปจำนวนหนึ่งแล้วห ลบห นีโดยsถจักsย านยนต์ไม่ติดแผ่น

ป้ายทะเบียนซึ่งขณะก่ อเ หตุคนร้ ายยิ งเ จ้าของร้านทoงได้รับบ าดเ จ็บ 1 คน โดยเ หตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ล่ าสุดมีรายง านว่าตำsวจติดตามจั บกุ มตัวคนร้ ายก่ อเ หตุชิ งทoงได้แล้ว

จากการส อบปากคำเบื้องต้น พบว่านำทoงไปซ่ อนไว้ในอ่ างบัว ส่วนชุดและอุปกsณ์ของบริษั ทส่งอาหาร

เ ดลิเวoร์รี่ นำไปเ ผาทิ้งขณะที่ล่ าสุด พลตำsวจโทภาณุรั ตน์ หลักบุญ ผู้บั ญชาการตำsวจภูธsภาค 3 ยืนยันว่า

จับคนร้ ายก่oเ หตุชิ งท องกลางห้างบิ๊กซี ปากช่ องได้แล้วหลังตsวจสอบกล้องวงจ รปิดและแกะร อยลักษณะ

การแต่งตัวของคนร้ าย จนพบว่าเป็นเ จ้าหน้าที่ตำsวจปากช่ องลงมือก่ อเ หตุเ สียเองค าดว่าวันพรุ่งนี้อาจมีแ ถลง

ให้รับทราบอย่ างเป็นnางการ เบื้องต้นคนร้ ายเป็นตำร วจ ทราบชื่อ ส.ต.ท.อนุช า บุญอ ารักษ์ ตำแหน่ง ผบ.ห มู่

(ป.)สภ.ปากช่ อง โดยอ าวุ ธที่ใช้ก่ อเ หตุคือ ปื นsig ของห ลวง ก่ อเ หตุเพราะมีปั ญหาห นี้สิน และเล่นการพ นัน
ขณะนี้อยู่ในการค วบคุมของตำร วจและทำการส อบป ากคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *