อาลั ย อาต้อย เศรษฐา

เ สียชีวิ ตแล้วในวั ย 77 ปี 

วงการบันเทิงต้องสูญเ สียนักแสดงอาวุโ สมากฝ ีมือไปอีกหนึ่งคน หลังจาก อาต้อย เศรษฐา ศิระฉาย า ได้เ สียชีวิ ตในวั ย 77 ปี

หลังจ ากที่ต้องกลับเข้าไปรั กษาตัวด้วยโ-รคมะเ-ร็งปอ-ดระย ะที่ 4 เพื่อทำคีโ-มอีกรอบ ซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่ างกายซู-บผ อม

อาต้อย เศรษฐา

อาต้อย เศรษฐา

เนื่องจากผลของการทำคีโ-มทำให้นักแสดงอาวุโ สท านอาห ารไม่ค่อยได้ จ นต้องให้อาห ารทางส ายย-าง แต่ในช่วงเช้า

ที่ผ่านมา ทางลูกสาว อี๊ฟ พุทธธิดา ก็ได้โwสต์รูปท้ องฟ้า และเขียนแ คปชั่นว่า 4.42 ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใ จอย่ างมากมาย

ครอบครัว

ทีมข่ าวก็ขอแสดงความเ สียใ จกับครอบครัวศิระฉาย าที่ต้องสูญเ สียบุ คคลอันเป็นที่รักไปด้วยนะคะ.

อาต้อย เศรษฐา

อาต้อย เศรษฐา

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น