รับโ ชคครั้งใ หญ่

สองผั วเ มียน้ำต าเอ่อ

กอ ดคอดีใ จถูกร-างวั ลที่1 รับโ ชคครั้งใหญ่ บอกล าความจ น  sางวั ลที่หนึ่งอยู่ไม่ไกล สองผัวเ มียข-ายมะม่วง เฮลั่นตล าด กอ ดคอดีใ จน้ำต าเอ่อ

ร-างวั ลที่หนึ่งอยู่ไม่ไกล สองผัวเ มียน้ำต าเอ่อ กอ ดคอดีใ จหลังรับโ ชคครั้งใหญ่ บอกล าความจ น หลายคนอาจจะได้รับโ ชคลอ ตใ หญ่กับ ผลสล-าก17/2/65

ห-วยรั ฐบ าลไทยไปแล้ว  ล่ าสุดผู้ใช้เ ฟซบุ๊กNatthakarnMoonmang ได้โwสต์คลิ ปวินาทีสั้นๆ ลงในกลุ่ม “ที่นี่ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง”

ซึ่งเป็นภาพของ 2 ส ามีภรรย าในตล าดแห่งหนึ่ง ที่รู้ว่าตัวเองถูกsางวั ลที่1 จำน วน 1 ใบ ได้รับเ งินsางวั ล 6 ล้ านบ าท ก็ถึงกับดีใ จจ น

กลั้ นน้ำต าไม่ไ หว กอ ดกันร้oงไ ห้ ท่ามกล างเพื่อนๆ พ่อค้ าแม่ค้ าที่มาแสดงความยินดี และบอกให้ใ จเย็นๆ
นอกจากนี้

ผู้ใช้เ ฟซบุ๊กNatthakarnMoonmang ยังได้ระบุข้อความว่า “ดีใ จกับป้าและลุงร้ านข-ายมะม่วงด้วยนะคะ ถูกsางวั ลที่ 1 ด วงดีมาก

ตล าดบนหน้า ร.ร.วังจันทร์ ขออนุญ าต ป้าด้วยนะคะ” หลังโwสต์ดังกล่ าวถูกเผยแwร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำน วนมาก

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น