โ ฉมหน้าภรรย า”หน่อย เชิญยิ้ม”

เปิดโ ฉมหน้าภรรย าคนสวย ของ “หน่อย”

เปิดโ ฉมหน้าภรรย าคนสวย ของ “หน่อย เชิญยิ้ม” ไม่เคยคิดทิ้ งผั ว แม้ในวันที่ไม่เ หลือเ งินติดตัว เ งินในบั ญชีเ หลือ 74 บ าท

เ ชื่อว่าหลายคนยังไม่ลืม ตลกชื่อดัง “หน่อย เชิญยิ้ม” วั ย 53 ปี ที่เคยออกมาเปิดชีวิ ตล่ าสุดของตนเองว่า ช่วงนี้ก็ทำอู่กับเพื่อน ทำน้ำพริ ก

และข.ายปล ากัดด้วย ช่ วงโ ควิ-ดนี้แท บไม่ได้ทำอะไรเลย ง านหายหม ดละครบางเรื่องก็ไม่ได้รอตนแล้ว จากง านปกติจากร ายรับเ งิน 3 หมื่ น 4 หมื่ น 5 หมื่ น

ตอนนี้มีเเต่ร ายจ่ ายที่มากขึ้น จากในบั ญชีมีเป็นแ สน ตอนนี้เ หลือ 74  บ าท ตอนนี้เรื่องเ งินก็เลยเป็นปัญห าใหญ่ ก็พย าย ามอยู่กับสถ านการณ์ความเป็นจริง

เ มียทำน้ำพริ ก ลูกชายทำปล ากัด ก็ยังพอมีร ายได้จากตรงนี้ ต่อเดือนแค่ 3-4 พั นบ าท ท้อเเท้กับชีวิ ตและเ บื่อหน่ ายกับโ ชคชะต า

ตนก็มีความสาม ารถในการทำง าน เป็นที่รู้จัก มีประชาช นยอมรับ มีเ อฟซี แต่ทำไมสิ่งดีๆ ไม่เข้ามาในชีวิ ตเราเลย เราโ ดนกระทำตลอ ดเลย มันก็เลยท้ อ

เพราะมารู้ว่าเพื่อนร่วมง านหั กหลัง เพราะตนทำง านกับหลายคนไม่ว่าคนส ติไม่ส มประกอบ คนแ ก่ สาวประเภทส อง แต่ก็ไม่มีใครจริงใ จกับตนเลย

มีคนเดียวที่จริงใจก็คือ นุ้ย เชิญยิ้ม ตอนนี้ตนก้าวผ่านจุดนั้นมาเรียบร้ อยแล้ว เพราะคิดได้ว่าอย ากให้อภั ยเขา แล้วชีวิ ตจะดีขึ้น

ถ้าไปอค ติชีวิ ตเราก็ไม่เจริญ และได้กำลังใ จลูกและภรรย า อย่ าเรียกว่าต กอั บหม ดสภ าพ เพราะยังมีลูกเ มีย มีเพื่อนพ้ อง ถ้าย้อนไป 20 กว่าปี

ถ้าผมเก็บเ งินผมมีไม่ต่ำกว่า 10 ล้ าน แต่เราหล งระเ ริงกินเ ที่ยวกับเพื่อน ผู้หญิง ค่ าใช้จ่ ายบานปล าย ถ้าเราเก็บ เราข ี้เหนียวสั กหน่อย ลูกเมี ยเราคงสบาย

นอกจากนี้ หน่อย เชิญยิ้ม ยังเคยยอมรับจุดเปลี่ยนครอบครัวอยู่มาจ นวันนี้ เพราะมีลูกกับภรรย าปุ๊ 1 คน แต่ลูกหน่อยทั้งหม ด 6 คน 4 เ มีย

แต่เ ลิกหม ดแล้ว เหลือปุ๊คนเดียว คู่ชีวิ ต จะรักกันไปจ นถึงบั้ นปลายชีวิ ต วันนี้ทางทีมง านจะพาไปส่ องภาพภรรย าสุดสวยของ หน่อย เชิญยิ้ม

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น