โ ฉมหน้ามเหสีคนที่ 9

โซเ ชียลฮื อฮา หญิงสาวเ ปิดตัว เป็นมเหสีคนที่ 9 “องค์ดำ โสฬส”

ต้องบอกว่าทำเอาโ ซเ ชียลฮื อฮา เมื่อล่ าสุดหญิงสาวปริ ศนา นั้นได้โ พสต์ ติ๊ กต็ อก เปิ ดตัว เป็นมเหสีคนที่ 9 “องค์ดำ โสฬส”

จากก รณีที่กลายเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์ในโลกโ ซเ ชียล เมื่อคลิ ปรายการชำแ หละโ ซเชียล EP.4 ของตลกชื่อดัง “บอล เชิญยิ้ม”

นั้นได้สัมภ าษณ์ อาจ ารย์สั กยันต์ชื่อดังอย่ าง “อาจ ารย์องค์ดำ โสฬส” หรือ “นายนัฐพงษ์ เ ฉียบแหลม” เเละมีช่วงหนึ่งในรายการที่เป็นฮื อฮา

โดยเรื่องที่ทำให้หลายเป็นไ วรัลในโ ลกออนไ ลน์ เนื่องจาก “อาจ ารย์องค์ดำ โสฬส” นั้นได้ออกมาเ ผยเ คล็ดลับ ที่มีภรรย าสาวสวย

จำน วนมากโดยที่เรียกกันเองว่ามเหสีถึง 8 คน เลยทีเดียว โดย “อาจ ารย์องค์ดำ โสฬส” ก็ได้เ ผยที่มาในการเจอภรรย าทั้ง 8 คนว่า

ภรรย า คนที่ 1 มีชื่อว่า “น้องสไปรท์” เป็นชาวศรีสะเกษ เจอกันในงานแต่งง าน

คนที่ 2 “น้องแอล” เป็นชาวนครปฐม เจอกันที่ตล าดข-ายของ

คนที่ 3 “น้องแนน” ช าวนครปฐม เจอกันที่โ รงพย าบาล โดยทำหน้าที่คอยดูแลข้อมูลระบบคอมพิวเ ตอร์

คนที่ 4 “น้องมะปร าง” ชาวสงขล า รู้จักกันกันผ่านทางอินสต าแ กรม

คนที่ 5 “น้องแพร หรือ แพรรี่” ชาวร้ อยเอ็ด รู้จักกันกันผ่านทางเ ฟซบุ๊ก

คนที่ 6 “น้องหมวย” เจอกันในแอปติ๊ กต๊ อก

คนที่ 7 “น้องฟิล์ม” เจอกันที่วัดตอนที่เขามาทำบุญไ หว้พ ระกับแม่ที่องค์พ ระปฐมเ จดีย์

คนที่ 8 “น้องมาย” เจอกันที่พัทย า ตอนที่ไปเ ที่ยวกับภรรย า 4 คน

เเละต้องบอกว่าทำเอาโ ซเ ชียลฮื อฮา เมื่อล่ าสุดหญิงสาวปริ ศนา นั้นได้โพสต์ ติ๊ กต๊ อกเ ปิดตัว เป็นมเหสีคนที่ 9 “องค์ดำ โสฬส”

ซึ่งง านนี้หญิงสาวร ายหนึ่งใน ติ๊ กต๊ อก ก็ได้โ พสต์ว่า เ ปิดตัวเ มียองค์ดำคนที่ 9 โดยเธอได้โ พสต์ระบุข้อความว่า
“ มเหสีคนที่ 9”

ซึ่งหลังจ ากเธอโ พสต์ได้ไม่นาน เธอก็ได้ออกมาอีกครั้งว่า “โ พสต์ว่าแค่ขำๆเท่านั้นนะคะ ขอปรึ กษาพี่ชายก่อน ไม่ดร าม่ ากันนะคะ” ท่ามกล างช าวเน็ตที่เข้ามาวิพ ากษ์วิจ ารณ์เรื่องนี้กันอย่ างมากมาย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น