ตอนเป็นพ ระไม่กล้ าเ ตือน

หนุ่ม กรรชัย ตอ ก “ทิดสมปอง” กล างรายการเห็นมานานแล้ว 

หนุ่ม กรรชัย จัดหนั ก “ทิดสมปอง” กล างรายการบอกข้อเ สีย เห็นมานานแล้ว เป็นคนที่พูดอะไรไปเรื่อย ตอนเป็นพ ระเคาร พแต่ไม่กล้ าเ ตือน

ข่าววันนี้ 8 ก.พ. 2565 “ทิดสมปอง” ออกโ หนกระแ ส หนุ่ม กรรชัย ตอ ก กล างรายการ

บอกข้อเ สียต่อหน้า เห็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพ ระ ไม่ใช่ไม่เคาร พเลื่อมใส

ตอนห่มผ้าเ หลืองก็ไม่กล้ า เตือน แต่ตอนนี้อย ากบอกตรงๆ หลังถามเรื่องที่ดิ นทิดสมปอง

แต่กลับโ ดนตอบทีเล่นทีจริง ซึ่งในร ายการโ หนกระแ สล่ าสุด “สมปอง”

แจง หนุ่ม กรรชัย ได้เ คลียร์ประเ ด็นต่ างๆที่เ กิดขึ้นกับอดี ตพ ระมหาสมปองตอนนี้

ทั้งเรื่องของเจ๊ติ๋ม ทีวีพูล และเรื่องที่ดิ นของทิดสมปอง

ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ถามว่าตกลงยอมรับไหมว่ามีที่ดิ นจริง ทิดสมปองตอบทีเล่นทีจริง บอกว่าตนมีที่ดิ นจริงมีเป็นแ สนๆเป็นล้ านๆไร่

หนุ่ม กรรชัย บอกข้อเ สียทิดสมปองกล างโ หนกระแ ส บอกว่าเป็นคนชอบพูดอะไรไปเรื่อย

มันเลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของดร าม่า ตั้งแต่ตอนเป็นพ ระแล้วแต่ไม่กล้ าเ ตือน

ตอนเป็นพ ระก็เคยบอกหนุ่ม กรรชัย ว่าจะตั้งค่ ายเพลง จะซื้-อทีมฟุ ตบอล ซึ่ง

“เนี่ย คุณเป็นคนที่พูดอะไรไปเรื่อย” เห็นมานานแล้วแต่ตอนเป็นพ ระไม่กล้ าเ ตือน

ไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพนะ ตอนเป็นพ ระผมก็เคารพ แต่ข้อเ สียคือคุณชอบพูดอะไรไปเรื่อยจริงๆ ซึ่งตัวทิดสมปองเองก็ยอมรับในข้อนี้

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น