“มีเ งินก็ไม่กิ น”

 

หนุ่ม กรรชัย ลั่ น “มีเ งินก็ไม่กิ น” ขอด่ าเจ้าของโอมาก าเสะ ได้ฟังมีจุ ก

หนุ่ม กรรชัย ลั่ น “มีเ งินก็ไม่กิ น” ดึงส ติเจ้าของโอมาก าเสะมีจุ ก สอนเรื่องง านบริก าร แนะขอโ ทษไม่ใช่ไปเ ห ยี ย ดลูกค้ า

พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย ดึงส ติเจ้าของร้ านโอมาก าเสะที่กำลังเป็นดร าม่ า แจ็กแปปโฮ ขึ้นโต๊ะ และทางเจ้าของร้ านได้ออกมาตอบคอมเ มนต์

เพื่อนถึงดร าม่ าที่เ กิดขึ้นว่า “คนต ิไม่มีเ งินมากิ น ได้แต่กดคีย์บ อร์ดอยู่บ้าน” ง านนี้ทำเอา หนุ่ม กรรชัย เดือ ด ขอด่ า ไ ม่ควรพูดแบบนี้

เจอคำพูดงี้เป็นผมไม่กินเ ด็ดข าด โดยในร ายการข่ าวใส่ไข่ล่ าสุด หนุ่ม กรรชัย จัดรายการร่วมกับ รถเมล์ คะนึงนิจ และ มดดำ คชาภา

โดยได้มีการร ายงานข่ าวดร าม่ าแจ็กแปปโฮ ขึ้นไปยืนบนโต๊ะจ นเป็นประเ ด็น และเจ้าตัวยังออกมาตอกกลับโ ซเ ชียลบอกว่าคิดล บเอาแต่ด่ า

ตนไม่ได้ขึ้นโต๊ะคนเดียว แต่ในง านก็มีคนอื่นๆขึ้นโต๊ะเหมือนกัน หนุ่ม กรรชัย เ ตือนว่าแจ็กแปปโฮไม่ค วรตอบโ ต้ รู้ว่าผิ ดก็ขอโ ทษแค่นั้นก็จบ

ส่วนของทางร้ าน “ขอโ ทษนะ ไม่ได้กิ นเ งินผมหรอก” เพราะหนุ่ม กรรชัย กินปล าดิ บไม่เป็นจึงไม่น่าจะได้ไปอุด หนุ นทางร้ าน

แต่เรื่องข้อความที่เจ้าของร้ านโ พสต์ว่า “คนต ิไม่มีเ งินมากิน ได้แต่กดคีย์บ อร์ดอยู่บ้าน” เป็นอะไรที่แ ย่ ไม่ค วรทำ ง านบริก ารมาพูดแบบนี้ไม่ได้

เหมือนการเ ห ยี ย ดคน คุณต้องขอโ ทษลูกค้ าด้วยซ้ำ ไม่ใช่บอกว่าคนพูดไม่มีเ งินไปกิน มีก็ไม่กินเพราะผมไม่กินปล าดิ บ เรื่องหุ้ นส่วนผมไม่ชอบคำพูดคำนี้

“ผมเคยทำร้ านไอซ์ม อนสเ ตอร์ ไม่ได้ห รูโด่งดัง แต่ก็มีหลายสาขาทั่ วประเทศ wนักง านผมแค่พูดจาไม่เ พราะผมก็จะบอกเลยง านบริก ารต้องยิ้มทำอะไรผิ ดต้องขอโ ทษ

อย่ าไปเ ถียงเขาเพื่อให้เรื่องมันจบ” ที่ไปบอกว่าคนด่ าไม่มีเ งินไปกิน “ผมด่ าตอนนี้ได้ไหม แล้วผมจะบอกว่าผมไม่กิน ผมก็มีเ งินแต่เจอคำพูดแบบนี้ผมไ ม่กินนะ เ ห ยี ย ดคนอื่นได้ยังไง คิดว่าร-วยอยู่คนเดียว ตลก”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น