ชีวิ ตล่ าสุดเจ๊อ๋อ

 

ชีวิ ตล่ าสุดเจ๊อ๋อ 90 ล้ าน ต้องไปหาจิ้งหรี ดมาข-าย

วันที่ 4 ก.พ.65 ผู้สื่ อข่าวพาไปส่ องดูชีวิ ต ของนางวรรณี ปัญญ าใส หรือ เจ๊อ๋อ สาวอุดรด วงเ ฮงถูกลoตเตoรี่ก้ อนโต 9สิ บล้ าน

วันที่ 1 พ.ย.61 ร-างวั ลที่ 1 หม ายเ ลข 1-4-9-8-4-0 มากถึง 15 ใบ รับเ งินร-างวั ล 9สิ บล้ านบ โดยมีเ สี่ยเต้ยอดี ตสามีคู่ทุ-กข์คู่ย ากที่ถูกเ ลขด้วยกัน

ได้เ ลิกร ากันไปหลังจากถูกเ ลขไป 2 ปี จากนั้นชีวิ ตเจ๊อ๋อก็ลั้นล้ าบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆ มาจี บวันละหลายสิบ วันนี้ผู้สื่ อข่ าวได้มี

โอกาสสัมภ าษณ์เจ๊อ๋ออีกครั้งหลังผ่านมา 4 ปีชีวิ ตหลังถูกเ ลขเป็นอย่ างไรบ้าง โดยวันนี้เจ๊อ๋อเปิดบ้านให้สัมภ าษณ์บอกว่า

ตอนนี้ชีวิ ตก็สบ ายดี ปกติเหมือนเดิม ตื่นขึ้นมาก็ใส่บ าตร ไปเ ยี่ยมหลานฝ าแ ฝดทุกวัน ดูแลบ้านส วน ดูแลครอบครัวเหมือนเดิม

ชีวิ ตตนเองเคยลำบ ากไปหาจิ้งหรี ดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิม รอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องความรัก

ขอพูดตรงๆ ความรักที่มีให้คร อบครัว ลูกหลานมีให้ทุกวัน แต่ความรักแบบแฟน คู่คร อง จะให้ใช้ชีวิ ตแบบเ สี่ยเต้ยคงไ ม่มีอีกแล้ว

ขอใช้ชีวิ ตไปเรื่อยๆ ดีกว่า แต่ความรักจริงๆ เรามีอยู่แล้วคือคร อบครัว มีลูกมีหลานมีแม่ ส่วนพ่อเ สียแล้ว ความสุ ขที่แท้จริงคือการให้

เจ๊อ๋อ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น