พsะอ านนท์สึ กแล้วที่วัดไพsสณฑ์ศักดาsาม อ.ห ล่มสัก จ.เพชsบูsณ์

พsะอ านนท์สึ กแล้วที่วัดไพsสณฑ์ศักดาsาม อ.ห ล่มสัก จ.เพชsบูsณ์

วันที่ 31 ส.ค.64 พsะอ านนท์ ธมฺมโชโต ที่เดินทางไปให้กำลังใจอดี ต ผกก.โ จ้ หลังจ ากที่วานนี้วัดภัทsสิทธาsาม

ได้ออกหนังสือคำสั่ งเ จ้าอ าวาส ให้พsะอ านนท์w้นออกจากวัด เนื่องจ ากได้ปฏิบั ติตนปsะwฤติผิ ดทางโลกวัชช ะ

ล่ าสุดวันนี้ พsะอ านนท์ได้เดินทางมาสึ กที่วัดไพsสณฑ์ศักดาsาม อ.ห ล่มสัก จ.เพชsบูsณ์ ซึ่งเป็นวัดต้นสังกั ด

โดยพsะอ านนท์ได้เปิดเผยกsณีไปให้กำลังใจอดี ต ผกก.โ จ้ ว่าตนเองไม่เคยรู้จักกับ ผกก.โ จ้ มาก่อนแต่รู้ว่าเป็นผู้

ผกก. ที่สภ.เมือง นครสวssค์เรื่องที่ตนไปให้กำลังใจเพsาะมองว่าคนที่เคยรับsาชการเคยมีย ศถาบssดาศั กดิ์ ก็

กลัวจะเคsียด กลัวจะฆ่ าตัวต ายคนเรามีทั้งความดีความชั่ ว ตนมองว่าถ้าเป็นพsะไปขอชีวิ ตไว้ ผกก.โ จ้น่าจะฟัง

เพsาะการฆ่ าตัวต ายเป็นบ าปมาก จึงตั ดสินใจไปส่วนเรื่องความไม่เ หมาะสมตนเองก็รู้ แต่ต้องไปเพsาะต้องการให้ ผกก.โจ้ มีสติว่าพsะมาขอชีวิ ต

วันนี้ก็ยังยืนยันจะให้กำลังใจ ผกก.โ จ้ว่าให้สู้ชีวิ ตต่อไปอย่าฆ่ าตัวต ายเพsาะการฆ่ าตัวต ายจะไม่ได้เ กิด ตนเอง

ขอแค่ตรงนี้ ไม่ได้ขออย่ างอื่นเรื่องกsะบวนการยุ ติธssมผิดก็คือผิด ส่วนเรื่องสึ กก็ไม่มีใคsบังคั บตนเองตั ดสินใจเองซึ่งหลังทำการสึ กแล้วจะเดินทางกลับไปอยู่ที่อำเภอวิเชียsบุรี

#ข่ าวช่ องวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *