ต้องกลับไปบ วชอีกครั้ง

เปิดเ หตุผล “ทิดสมปอง” ต้องกลับไปบ วชอีกครั้ง หลังเพิ่งสึ กมาเมื่อไม่นาน

เปิดเ หตุผล “ทิดสมปอง” หรือ “สมปอง นครไธสง” อดี ตพ ระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ต้องกลับไปบ วชอีกครั้ง หลังเพิ่งสึ กมาเมื่อไม่นาน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุ คคลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ างมาก สำหรับ พ ระมหาสมปอง ต าลปุตฺโต พ ระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้ อยท อง ประกาศล าสิ กขา

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น นายสมปอง นครไธสง และได้เดินทางไปกร าบลาพ ระอาจ ารย์หลายรูป อาทิ พ ระธ รรมวชิรโมลี เจ้าอาว าสวัดย านนาวา

และพ ระราชธ รรมนิเทศ หรือหล วงพ่อพ ระพยอม กัลย าโณ วัดส วนแ ก้ว จ.นนทบุรี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเ พจ เป็น “แม่ปอง”

ล่ าสุด “ทิดสมปอง” ได้ออกมาเปิดใจผ่านร ายการ  ต ีท้ายครัว ทางช่ อง 3 โดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่า ไม่มีโอกาสกลับไปบ วชอีกแล้วหรอ?

ทิดสมปอง : หล วงพี่อุเทน วัดท่าไม้ บอกสุดท้ ายบั้ นปลายต้องกลับไปบ วช อาจทำทุกอย่ างเ คลียร์แล้ว ลูกโตแล้ว มีทุกอย่ างให้เขาแล้ว

ตอบแทนสังค มต ามที่ตั้งใ จ ผมอาจเป็นหลวงต า หล วงปู่แ ก่ๆเทศน์สอนคน พิธีกร : คิดถึงผ้าเ หลืองไหม? ทิดสมปอง : มากครับ ผมจะแ ตกต่ างจากน้อง

เพราะสิบกว่าปีที่แล้วคิดจะสึ กต ามเพื่อน พิธีกร : เคยคิดว่าคนจะด่ าว่าผิ ดหวั งไหม? ทิดสมปอง : กะจะปิดเ ฟซ ทิ้ งโทรศัพท์ไปอยู่กับแม่เ งียบๆ

พอเพียง ไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้ มีนักข่ าว 40-50 คนมารอสัมภ าษณ์ ตอนนี้ผมต้องตั้งทีมเ ซ็นสัญญ า  มีทน าย มีคนให้คำแนะนำ เพราะผมไม่รู้เรื่อง

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น