เปิดค่ าสินสอ ดของ”หญิง รฐา”

 พักง านวงก าร ไปใช้ชีวิ ตต่ างแดน

ทำเอาปลื้มใ จจนกลั้นน้ำต าเอาไว้ไม่อยู่ แม่น้อย โพธิ์งาม หลังลูกสาวคนเก่ง หญิง รฐา เข้าพิธีวิวว าห์สุ ดอบอุ่นกับเจ้าบ่าว ตุลย์ ตุลยเ ทพ

เอื้อวิทย า ไปเรียบร้ อย โดยแม่น้อยได้ให้สัมภ าษณ์ส ดทางโทรศัพท์ในรายการต กมั นส์บันเทิงเป็นที่แรก หลังพิธีหมั้ นของทั้งคู่

หญิง รฐา

บอกปลื้มใ จที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่ งเป็นฝ า จ นกลั้นน้ำต าไว้ไม่อยู่ เรียกว่าน้ำต าร่ วงสุด ๆ โดยแม่น้อยบอกว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รอคอย

ตนขอขอบคุณครอบครัวของลูกเ ขย ที่ให้เ กียรติตนและลูกสาว ซึ่งในตอนแรกตนคิดว่าช่วงนี้สถานก ารณ์cv-1 9 อาจจะยังไม่ต้องจัดง านแต่งก็ได้

แต่ทางครอบครัวของฝ่ ายชายกลับบอกว่า ได้ฤ กษ์ง ามย ามดีที่เลือกไว้แล้ว พิธีต้องดำเ นินต่อไป ส่วนการฉล องมงค ลสมร สนั้นค่อยเ ลื่อนไปก่อนก็ได้

หญิง รฐา

ตนก็รู้สึกดีใจ ซึ่งในพิธีก็ไม่ได้เชิญแ ขกเ หรื่อคนอื่น ๆ เลย มีเพียงคนสนิทในครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่ ายรวมแล้ว 7 คนเท่านั้น

วินาทีที่สวมแหวนนั้น แม่น้อยเ ผยว่า ปลื้มใ จมาก ขอบคุณตุลย์ที่ให้เ กียรติน้องอย่ างที่เคยพูดเอาไว้ และได้ขอบคุณคุณแม่ของตุลย์

ที่ให้เ กียรติ แม้ตอนที่ให้สัมภ าษณ์ก็ยังมีเ สียงสั่นเ ครือเมื่อนึกถึงภาพความประทั บใ จ ตนได้บอกกับลูกสาวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในระหว่างคร องรัก

กันคือจะต้องให้เ กียรติซึ่งกันและกัน และต้องซื่ อสั ตย์ต่อกัน ด้านลูกเ ขย ตุลย์ ตุลยเ ทพ แม่น้อยก็ได้ฝ ากให้ดูแลลูกสาวของตนด้วย

และก็ฝ ากลูกสาวให้ดูแลลูกเ ขยด้วยเช่นกัน หลังจากนี้ หญิง รฐา ก็จะย้ ายออกไปอยู่บ้านฝ่ ายชาย แต่ก็จะไป ๆ มาๆ ระหว่างบ้านเ รือนหอ

และบ้านแม่น้อย ซึ่งปกติก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้ว ส่วนเรื่องสิ นสอ ด สาวหญิงบอกว่าไม่ได้คุยสินสอ ดอะไรกัน มองผู กใ จกัน ให้เ กียรติ

และอยู่ด้วยกันมากกว่า มีเพียงส วมแ หวน 2 กะรั ต สั่ งทำเป็นรูปอิ นฟินิตี้ ที่หม ายถึงความรักที่ไม่สิ้ นสุด ล่ าสุดสาว ญ าญ่ าญิ๋ง

ก็ขอพักง านชั่ วคร าว ช วนคุณแม่น้อย โพธิ์งาม และเพื่อน ๆ ทั้งในและนอกวงก าร อาทิ สาวจ๊ะ จิตต าภา บินลัดฟ้าไปสัมผั สอากาศเย็น ๆ ในช่วงก่อนคริ สต์ม าส

ที่มา:siamnews

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น