แท้จริง”แอฟ ทักษอร”

 

“แอฟ ทักษอร” โ ดนแ ฉซิ่ งป อร์เช่ทะล ุ 2ร้ อย แ ซงไม่ยั้ ง มีหลายเ สียงการันต ี
โซเ ชียลแ ฉ “แอฟ ทักษอร” ซิ่ งป อร์เช่ทะล ุ 2ร้ อย แ ซงไม่ยั้ ง หลายเ สียงการันต ีเคยเจอมากับตัว แ ถมมีคน

บอกว่าเจ้าตัวเคยยอมรับเองว่าเป็นคนขับรถเ ร็ว เห็นเป็นสาวหว านๆ แต่ใครจะเ ชื่อว่า แอฟ ทักษอร ขับรถเ ร็ว โดยชาวเ น็ตเข้ามาคอมเ มนต

ในคลิ ปร ายการที่แอฟ ทักษอร เป็นพิ ธีกร บอกว่าเคยเจอมากับตัว สาวแอฟ ทักษอร ขับรถเ ร็วมาก มีทะล ุ 2ร้ อย แ ถมไม่ใช่แค่ทางตรง

คว ามคิดเห็น

เพราะยังขับแ ซงได้อย่ างชำน าญชนิดที่ว่าคนขับต ามแ ทบไม่เห็นฝุ่น โดยในคลิ ปร ายการแ ชร์ข่ าวสาวสตร อง ทีมง านและพิ ธีกรร่วมอย่ า

“แพท ณปภา” และ “ปุ้ย พิมลวรรณ”พากันแ ซวแอฟ ทักษอรว่าเป็นคนเรียบร้ อยมาก แต่ในคอมเ มนต์มีชาวเ น็ตเข้ามาเ ม้าท์สาวแอฟว่า

เห็นเรียบร้ อยแบบนี้แต่ตัวจริง แอฟ ทักษอรขับรถเ ร็วมาก ชาวเ น็ตบอกเคยเจอ แอฟ ทักษอร ขับรถป อร์เช่บนถนน ตอนนั้นตัวเองก็ขับเ ร็วประมาณ

160 แล้ว แต่ แอฟ ทักษร ยังแ ซงไปแบบไม่เห็นฝุ่น ซึ่งค าดว่าความเ ร็วน่าจะอยู่ที่ 180-220 เลยทีเดียว
นอกจากนี้มีชาวเ น็ต

เข้ามาการันต ีอีกหลายเ สียงว่า แอฟ ทักษอร ขับรถเ ร็วจริงๆ และไม่ใช่แค่ทางตรงธ รรมดาเท่านั้น แต่ยังแ ซงเก่งไม่แ พ้กัน

ทว่าก่อนหน้านี้ แอฟ ทักษอร เคยได้ออกมายอมรับทางร ายการ Fake or Not? ทางช่ องยูทู บ Scenario & Rachadalaiว่า แอฟ ทักษอร

ขับรถเ ร็วจริง ตอนเ ด็กๆมีฉาย-าว่า น้องจื ด ที่เพื่อน ๆ เป็นคนตั้งให้ เพราะตนเป็นคนที่เรียบง่าย อะไรก็ได้ เพื่อน ๆ เลยชอบแ ซวว่า ชอบจื ด ๆ

กินอะไรก็ได้ ส่วนขาซิ่ ง ก็มาจากที่ปกติเป็นคนทำอะไรช้า แต่พอขับรถแล้วขับเ ร็ว ที่ขับรถเ ร็วเพราะชอบ

ชอบความรู้สึกนั้น แต่ตอนนั้นแอฟ บอกว่าความเ ร็วในการขับที่ว่าเ ร็วสำหรับเธอแล้วคือ 80 กิโ ลเ มตร ต่อช.ม.

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น