“เจี๊ยบ กนกพร”

 

“เจี๊ยบ กนกพร” นักร้ องชื่อดัง ป่-วยมะเ-ร็งร ะย ะที่ 3 ร่ำไ ห้ ยืนยั นไม่เปิดรับบริจ-าคเ งิน

“เจี๊ยบ กนกพร” น้ำต าอาบหน้า ขอบคุณทุกคนที่ไม่ลื ม ยืนยั นไม่เปิดรับบริจ-าคเ งินแม้ป่-วยมะเ-ร็งร ะย ะที่ 3

เจี๊ยบ กนกพร

เจี๊ยบ กนกพร

เจี๊ยบ กนกพร

เจี๊ยบ กนกพร

อยู่ในช่วงการรั กษาตัวและต้องการกำลังใ จมากๆ สำหรับนักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง “เจี๊ยบ กนกพร อาร์สย าม”

ที่ตอนนี้ป่-วยด้วยโsคมะเ-ร็งเ ต้าน มร ะย ะที่ 3 ซึ่งล่ าสุดเจ้าตัวร่ำไ ห้อัดคลิ ปถึงแฟนเพลงและพี่น้องที่ส่งกำลังใ จมา

เจ้าตัวยืนยันไม่รับบริจ-าคแม้จะป่-วยและมีภ าระค่ าใช้จ่ ายมาก ขอเพียงได้ทำง านและคอยอุ ดหนุ นก็พอ

โดย ล่ าสุด เจี๊ยบ กนกพร ได้โ พสต์คลิ ปลงใน ติ๊ กต็ อก ว่า “สวีสดีค่ะ เจี๊ยบ กนกพร อาร์สย าม นะคะ ไม่ได้ร้ องไ ห้

เพราะตัวเองป่-วยนะคะ ร้ องไ ห้เพราะว่า ก่อนหน้านี้ได้โ พสต์ไปแล้วว่าเจี๊ยบไม่ได้รับบริจ-าคนะคะถึงแม้ว่าเจี๊ยบ

จะป่-วย ต้องดูแลแม่ ดูแลลูกๆ โอเค แน่นอนว่ามันมีภ าระมีค่ าใ ช้จ่ ายแต่ว่า เจี๊ยบก็ขอบwระคุณนะคะ (ยกมือไ หว้)

ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใ จ ขอบคุณพี่น้อง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไม่ลื มแล้วก็โoนตั งค์มาให้ช่วยค่ าย-า แต่เจี๊ยบ

อย ากทำง า น ถ้าหากว่าเจี๊ยบมีสินค้ าโ พสต์ข-าย แล้วช่วยอุ ดหนุ นแค่นี้ก็เป็นบุ ญคุณแล้วนะคะ เจี๊ยบไม่อย าก

เป็นภ าระใครแล้วก็อย ากทำให้ตัวเองมีคุณค่ า คือได้ทำง าน มีสินค้ ามาข-าย ถ้าหากเจี๊ยบมีสินค้ าช่วยอุ ดหนุ น

เจี๊ยบด้วยก็แล้วกันนะคะ แต่ไม่ต้องโoนตั งค์มา แค่นี้ก็ขอบwระคุณมากๆ เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”

ท่ ามกล างแฟนๆ ที่เข้าไปส่งกำลังใ จให้มากมาย ทางเราขอส่งกำลังใ จให้เจี๊ยบ อาก ารดีขึ้นโดยเร็ว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น