สาวแวะไหว้พ ระที่วัด เจอหล วงพ่ออยู่อ งค์เดียว

สำหรับหญิงสาวเจ้าของเ ฟซบุ๊ ก ร ายหนึ่ง ที่ได้โ พสต์เรื่องร าวของตัวเธอเองที่บังเ อิญขับรถผ่านไปเจอวัดเลยตั้งใจว่าจะเข้าไปกร าบwระเพื่อขอพร

แต่แล้วก็ต้องไปเจอกับเรื่องที่ทำเธอตัวเธอนั้นถีงกับมีน้ำต า เป็นเรื่องร าวที่ทำเอาหลายคนซึ้งไปต ามๆกันเลยทีเดียวค่ะ

โดยหญิงสาวได้เจอกับพล วงพ่อที่ชsามากแล้ว และได้เล่ าให้เธอฟังว่าที่วัดแ ห่งนี้มีตัวท่านเพียงอ งค์เดียวเท่านั้นไ ม่มีใครแล้ว

อีกทั้งตัวท่านเองก็ป่-วยมานานหลายปีที่ผ่านมาก็อยู่กับสุนั ขที่ตอนนี้ สุนั ข ก็ผ อมหิ-วโ-ซมากๆๆ เห็นอย่ างนี้แล้วเธอก็ได้มีการซื้.ออาหาsมาให้กับสุนั ข

พร้อมทั้งซื้.ออาหาsและข้าวของเ ครื่องใช้ที่จำเป็นถว ายให้กับทางหล วงพ่อด้วย ซึ่งหล วงพ่อก็ได้อวยพรให้เธอทั้งน้ำต าเลยอีกด้วยค่ะ

โดยทางหญิงสาวได้เล่ าเรื่องร าวไว้ว่า “มันคงเป็นโ ชคชะต า ที่ทำให้เราต้องมาเจอ วันนี้ขับรถผ่านเจอวัดแวะไ หว้wระขอพร เจอหมxจsตัวผ อม

เลยตั ดสิ นใ จไปแ มคโ คร ซื้.ออาหาsหมxและที่เ หลือถว ายวัด พอได้เจอหล วงพ่อ หล วงพ่อบอกอยู่คนเดียวป่.วยมาหลายปีวัดไ ม่มีใครแล้ว

หล วงพ่อก็ยังไม่ได้ฉั นอาหาs เลยตั ดสิ นใ จขับรถออกมาอีกครั้ง มาซื้.อข้าว ซื้.ออาหาsแห้ง ข้าวสาร น้ำเปล่ าเท่าที่เราจะทำได้ไปขอใส่บ าตร หล วงพ่อ

และบอกอ าตมาไม่มีญ าติอยู่คนเดียว หล วงพ่อให้พรน้ำต าหล วงพ่อไหล เราก็จะร้ องไ ห้เราไม่ได้มีมากแต่เราก็ให้ได้แบ่งปัน ใครอย ากทำบุ ญเราจะมาอีกจะขอบอกข่ าวอีกทีนะ

ขอให้บุ ญกุศลนี้ส่งผลให้คร อบครัวเรา คนรัก เพื่อนฝู ง พี่ๆๆน้องๆๆ มีความสุ ขความเจริญ ประส บความสำเร็จในชีวิ ตมีแต่เรื่องดีๆๆเข้ามานับตั้งแต่

วินาทีเป็นต้นไป สาธุ วัดท่าข่ อย จังหวัดนครน ายก แ วะเ วียนมาทำบุ ญกันนะ ก่อนที่วัดจะถูกยุ บลงหากไม่มีปั จจัย และหล วงพ่อไม่สาม ารถ

เดินไปบิ ณ ฑ บ า ต รได้จึงไม่ค่อยได้ฉั นท์อะไร” ซึ่งถ้าหากใครสนใจอย ากจะช่วยเ หลือก็ลองติ ดต่ อสอบถ ามไปนะคะ เรื่องร าวทั้งหม ดนี้

หลายคนจะไม่รู้เลยหากทางหญิงสาวนั้นไม่ตั ดสิ นใ จแวะเข้าไปในวัด ซึ่งการกระทำของเธอนั้นน่าชื่นชมอย่ างมากเลยทีเดียวค่ะถ้าคนในสังค มช่วยเ หลือกันแบบนี้คงจะน่าอยู่มากเลยทีเดียวนะคะ

ขอขอบคุณ:Yvez KP

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น