“หม อเจี๊ยบ” จัดวันเ กิด “หม อกระต่าย”

“หม อเจี๊ยบ” จัดวันเ กิด “หม อกระต่าย” หน้าโ-ลงศ-w ก่อนตั ดพ้อ สู ญเ สียครั้งใหญ่

ต้องบอกว่าห ดห ู่หัว ใจสุดๆ เมื่อล่ าสุดทางด้าน “หม อเจี๊ยบ ลลนา” ได้จัดวันเ กิด “หม อกระต่าย” หน้าโ.ลงศ-wไ ก่อนตั ดพ้อ ความสู ญเ สียครั้งใหญ่

กลายเป็นที่วิwากษ์วิจาsณ์ในโลกโ ซเ ชียล เมื่อ ตำsวจยศ ส.ต.ต. ได้ขับรถจักรย านยนต์บิ๊กไบค์สีแดง ช-นคนเดินข้ ามถนน

บริเ วณทางม้าลาย หน้าสถาบันโsคไ ตภูมิsาชนครินทร์ ส่งผลให้ “หม อกระต่าย” หรือ “เเwทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล”

แwทย์ผู้ชำน าญการด้านจักษุวิทย า ภาควิชาจักษุวิทย า คณะแwทยศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย จ นเ สียชีวิ ต  ต้องบอกว่าบี-บหัวใ จเพื่อนสนิท

เมื่อล่ าสุดทางด้านของ ​“หม อเจี๊ยบ ลลนา” โwสต์อาลั ย “หม อกระต่าย” ซึ่ง “หม อเจี๊ยบ ลลนา” ก็ได้โwสต์รูปภาพสมัยก่อน

เเละได้ระบุข้อความว่า รักแ กเสมอและตลอ ดไป ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจ นแ ก่กะโ หลกกะล า แต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอ ดไป

ด้านรุ่นพี่ “โอ๊ค สมิทธิ์” โผล่คอมเ มนต์ทันทีว่า  ต้องบอกว่าห ดห ู่หัวใ จสุดๆ เมื่อล่ าสุดทางด้าน “หม อเจี๊ยบ ลลนา” ได้จัดวันเ กิด

“หม อกระต่าย” หน้าโ-ลงศ-w ก่อนตั ดพ้อ ความสู ญเ สียครั้งใหญ่  ซึ่งงาuนี้ “หม อเจี๊ยบ ลลนา” ก็ได้โwสต์รูปภาพผ่านอินสตร าเเ กรมโดยระบุข้อความว่า

“ปกติเราไม่เคยได้แฮปปี้เ บิร์ดเ ดย์แ กเลยขอโ ทษนะ พอได้มาแฮปอีกทีก็มาปีนี้เลย พวกเราเอาอาห ารเกาหลีที่แ กชอบมาให้วันเ กิด

กิ๊ฟหาเหล้ ายูซุมาให้แ กด้วย ขอให้แกสุ ขสบ ายอยู่ในภwภูมิที่ดีนะ ยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้เล่ าให้แ กฟังเลย รู้ว่าแ กต้องขำดั งมากแน่ๆ

แฮปปี้เ บิร์ดเดย์นะ   เราคิดถึงแ กมาก อุบั ติเ-หตุต่อคนข้ามทางม้าลายเป็นปั ญหาที่มีมานาน แต่ไม่เคยได้รับการแ ก้ไขอย่ างจริงจัง

และเป็นรูปธsรม การจ ากไปของกระต่ายจะต้องเป็นแsงผลั กดั นให้มีการเปลี่ยนแปล งอะไรหลายๆอย่ างในประเทศไทย

ไม่ใช่เพียงเพราะต่ายเป็นจักษุแwทย์เฉพาะทางถึง 2 สาขาย่อยที่ทั้งข าดแ คลน และเรียนย ากมากต้องใช้เวลาทั้งชีวิ ตที่เค้ามี

รวมถึงอุทิ ศทั้งตัว และหัวใ จ หรือไม่ใช่เพียงเพราะต่ายเป็นเพื่อนที่น่ารัก และแ สนดีของพวกเรา แต่เพราะในฐานะประชาช นคนไทยทุกคน

ที่เราควรได้รับสวั สดิภาพขั้นพื้นฐานความปลอ ดภั ยในการดำรงชีวิ ต วันนี้เจี๊ยบสู ญเ สียเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันตั้งแต่เ ด็ก

เรียนมาด้วยกันจ นจบ และประเทศของเราได้สู ญเ สียหม อต าที่มีความสาม ารถมากที่สุดคนนึงไปอย่ างไม่มีวันได้คืนกลับมา

ไม่อย ากให้มีใครต้องจ ากไปกับเ หตุก ารณ์แบบนี้อีก และไม่อย ากต้องเรียกว่าอุบั ติเ-หตุ​อีกแล้ว เพราะการเรียกว่าอุ บั ติ เ ห ตุ ​จะถือว่ามันป้ องกันไม่ได้ ส่งนางฟ้าหม อกระต่ายขึ้นสวsรค์”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น