“นิป”เตรียมอำล าช่ อง 3

นิป นวนันท์ ประก าศยุติบทบ าทพิธีกรเล่ าข่าวช่ อง 3 เตรียมมุ่งหน้าเ ส้นทางใหม่

นิป นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ ผู้ประก าศข่าวชื่อดังแห่งช่ อง3 โwสต์ประก าศยุ ติบทบ าทพิธีกรเล่าข่าวช่ อง 3

เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เ ส้นทางใหม่ พร้อมขอบคุณไทยทีวีสีช่ อง3 จากหัวใ จและขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนั บสนุน

มาตลอ ด นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรเล่าข่าวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นต าอีกคนหนึ่งสำหรับ นิป นวนันท์ บำรุงพฤกษ์

ผู้ประก าศข่ าวชื่อดังแห่งช่ อง3 ที่ล่ าสุดออกมาโwสต์อำล าบทบ าทการเป็นพิธีกรเล่ าข่าวช่ อง 3หลังตั ดสินใจ

มุ่งหน้าไปเ ส้นทางใหม่โดยทาง นิป นวนันท์ ได้ออกมาโwสต์ภาพรวมความประทั บใจและแค ปชั่นสุ ดซึ้งว่า

ตอนเ ด็กๆเคยสงสัยมาตลอ ดว่าทำไมต้องมีกิจก-รรมเดินทางไกลด้วย ทั้งร้ อน ทั้งเ หนื่อย มีแต่เรื่องตื่นเต้นตลอ ดทาง

พอโตมาถึงได้รู้ว่ามันคือ ประส-บการณ์ ที่หาไม่ได้จากตำsาเรียนนั่นเอง ก็คงเหมือนกับการทำงาu20ปีที่ช่ อง3

มีครบทุกรสช าติของชีวิ ต สุ ข ทุ.กข์ปะปนกันไป ได้เรียนรู้ไปตลอ ดทาง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือประส บการณ์อัน

ล้ำค่ าที่หาจ ากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว  การเดินทางครั้งนี้สอนเรามาหลายอย่ างจริงๆ ที่สุดก็มาถึงทางแ ยกที่ต้อง

ตั ดสินใจ มันไม่ง่ายเลย ยอมรับว่าท้ าทายและเต็มไปด้วยความตื่นเ ต้น แม้วันนี้เราจะต้องออกจากเ ส้นทางเดิม

มุ่งหน้าไปสู่ทางเ ส้นใหม่แต่จะไม่มีวันลืมประส บการณ์การเดินทางไกลในครั้งนี้ ที่ทำให้ นิปมีทุกวันนี้ได้

ขอบคุณไทยทีวีสีช่ อง3 จากหัวใ จและขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนั บสนุนมาตลอ ด ป.ล.ขออภั ยที่นิปไม่ได้

บอกล าพี่ๆน้องๆ เพื่อนร่วมทางหลายคนเลย ผูกพั นมาขนาดนี้ ทำใ จไ ม่ได้จริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุก

อย่ าง และขอเก็บความทsงจำอันสวยงามเหล่ านี้ไว้ตลอ ดไป คิดถึงกันมากๆนะคะ รัก นิปปอน นวนันท์ บำรุงพฤกษ์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น