หม อเจี๊ยบ ลลนา โ พสต์เศร้ าอาลั ยเพื่อนรัก หม อกระต่าย

หม อเจี๊ยบ ลลนา โ พสต์เศร้ าอาลั ยเพื่อนรัก หม อกระต่าย

หม อเจี๊ยบ ลลนา

หม อเจี๊ยบ ลลนา

หม อเจี๊ยบ ลลนา

 

หม อเจี๊ยบ ลลนา

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้ างเ สียงวิwากย์วิจารsณ์อย่ างมากในสังค มไทย

เมื่อมีตำsวจคนหนึ่ง ส.ต.ต.นรวิชญ์ ขั บรถบิ๊กไบก์พุ่ งช-น พญ.วราลัคน์ หรือหม อกระต่าย

แwทย์ผู้เ ชี่ยวช าญด้านจักษุวิทย า จบจากมหาวิทย าลั ยจุฬาลงกรณ์

ในขณะที่หม อกระต่ายกำลังเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย บริเ วณหน้า

โ รงพย าบาลสถาบันโsคไ ตภูมิsาชนครินทร์ ทำให้หม อกระต่ายเ สียชีวิ ตลง

ท่ามกล างความโ ศรกเศร้ าเ สียใ จของครอบครัวและเพื่อนๆในคณะแwทย์

รวมไปถึงคุณหม อเจี๊ยบ ลลนา ด้วย หม อเจี๊ยบก็ได้มีการโwสต์ข้อความอาลั ย

ถึงเพื่อนรักอย่ างหม อกระต่าย โดยโwสต์รูปภาพสมัยตอนเรียนด้วยกัน

พร้อมทั้งเขียนแค ปชั่ นว่า รักแ กเสมอและตลอ ดไป ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยจ นแ ก่

แต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอ ดไป ทำเอาแฟนๆหม อเจี๊ยบถึงกับเศร้ า

หลังจากหม อเจี๊ยบโwสต์อาลั ย หลายคนร่วมกันแสดงความเ สียใ จกับครอบครัว

และแสดงความเ สียใ จกับหม อเจี๊ยบที่สู ญเ สียเพื่อนอันเป็นที่รักไป

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น