‘โบ ชญาดา’ตัดอดี ตสามีไม่ข าด

บ้านไร่ ‘โบ ชญาดา’ หลังตั ดไม่ข าดยังติ ดต่ออดี ตส ามี

อีกหนึ่งพิธีกรที่มีความสาม ารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู็ตักอย่ างดีนั่นคือ โบ ชญาดา เศวตนันทน์ ปัจจุบัน
อ ายุ 46 ปี เ กิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2518

เป็นพิธีกรหญิงช าวไทย โดยเป็นพิธีกรร ายการแ ฟ้บทีวี และเป็นอดีตพิธีกรร ายการต ีสิบ ทางด้านชีวิ ตรัก โบว์ ชญาดา สมรสครั้งแรกกับ เ กริกพล มัสยวานิช นักแสดง

ช าวไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย พ.ศ. 2545 ทั้งสองมีบุ ตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อ น้องอชิ อชิรวัตติ์ มัสยวานิช
แต่ต่อมาเธอได้แ ยกกันอยู่กับเ กริกพลเป็นเวลา 2 ปี

และหย่ๅกันเมื่อวันที่ 14 ม.ค พ.ศ. 2551 หลังจากนั้น สาวโบ ชญาดา ส มรสครั้งที่สองกับร้ อยเอกกฤชพล เศวตนันทน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นั่นเอง

โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านสวนที่สาวโบและส ามีอย่ าง แ บงค์กำลังวางแผนปรั บปรุ งที่นา และที่ดิน ของ
ครอบครัวคุณแ บงค์

ซึ่งอยู่ที่หน องจอกเพื่อทำให้ที่ดิ นอันกว้างขว างแ ห่งนี้ครบวงจร เพราะมีการปรั บหน้าดิน ขุ ดบ่อน้ำ ซึ่งรอบๆ พื้นที่นอกจากผื นนาสุดต าแล้ว

ยังมีผลไม้ต่ างๆ เwาะอยู่บนที่ดิ นด้วยทั้งกล้วยน้ำว้า มะม่วง ตะลิ งปลิ ง สิ่งเหล่ านี้เป็นที่เwาะออกแกนิก เรียกได้ว่าสวยงามน่าอยู่มากๆ

สำหรับประวัติส่วนตัว สาวโบ ชญาดา เศวตนันทน์ เป็นบุ ตรคนที่สองจากทั้งหม ดสามคนของอาค ม ลิ่วเฉลิมวงศ์ กับหม่อมราชวงศ์สิริมาดา วรวรรณ

ธิดาคนเล็กในพั นตำร วจโท หม่อมเจ้าหัชชากร วรวรรณ มีพี่สาวและน้องสาวร่วมบิดาม ารดาคือ จณิสต า และ
สุนุชดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

และมีน้องต่ างบิดาอีกสองคนคือ ชวิทย์ และฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส สำเร็จการศึ กษาจาก โ รงเรียนเ ซนต์โยเ ซฟคอนเ วนต์

และโ รงเรียนเตรียมอุดมศึ กษา ก่อนเดินทางไปศึ กษาต่อจ นจบปริญญ าโท เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่

ครบเ ครื่องมากๆ อย่ างไรก็ดีแม้ย ากทางกับฟลุ คแล้วแต่ทั้งคู๋ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่อย่ างดีเลย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น