“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้สัญช าติใหม่

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” โ ชว์รูปถือ “พ าสปอร์ต” หลังได้สัญช าติใหม่ “โดมินิกา” ร่ ายย าว สิ ทธิประโยชน์อีกมากมายซึ่งเ อื้ออำน วยต่อการทำง าน

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีข่ าวลือว่า “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” จะล ี้ภั ยไปต่ างประเทศ ซึ่งเจ้าตัวก็เคยตอบว่า ขณะนี้”ถือสองสัญช าติอยู่แล้ว

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

เรื่องสัญช าติไม่มีปั ญหาเลย และไม่ได้ล ี้ภั ย เพราะถ้าล ี้ภั ยคือไม่มีสัญช าติ คือต้องสละสัญช าติเดิมเเล้วไปขอสัญช าติใหม่

ประเทศที่ผมกำลังจะถือ ทำให้ผมไปไหนก็ได้ 166ประเทศทั่วโ ลก เราแค่ทำสิ่งที่เราควรจะทำ เรื่องนี้ก็กำลังจะเ กิดขึ้นกับชีวิ ตผม”

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

หลังจากนั้นก็ไม่มีความเ คลื่อนไหวใดเ กี่ยงกับประเ ด็นดังกล่ าว ข่ าวล่ าสุด แฟนพั นธุ์แท้ มิสแ กรนด์ ก็ได้เ ผยภาพ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

โ ชว์รูปถือพ าสปอร์ต พร้อมระบุว่า Congratulations บอสได้สัญช าติโดมินิก า อีกทั้งยังได้สิ ทธิประโยชน์อีกมากมายซึ่งเ อื้ออำน วยต่อการทำง านของบอสมาก

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น