บอย-เจี๊ยบ

บอย เจี๊ยบ เตรียมพร้อมมีบุ ตรแล้ว

หลังปล ดxนี้เกือบ 5สิบล้ านสำเร็จ ยิ้มออกได้สั กที สำหรับ เจี๊ยบ พิจิตตรา สิริเวชชะพั นธ์ หลังจับมือส ามี

บอย อนุวัฒน์ สง วนศักดิ์ภักดี หรือ บอย พีซเมคเกอร์ ช่วยกันปล ดxนี้กว่า 5สิบ ล้ านบ าท จากกร ณีไ ฟไ หม้

ร้ านอาห ารมานาน 5 ปี ล่ าสุดนักแสดงสาวได้ออกมาเ ปิดใจว่าชำร ะxนี้หม ดแล้ว และได้เ รือนห อคืนมาเป็น

ที่เรียบร้ อย โดยเจ้าตัวเปิดเ ผยว่า ใช้เวลาปล ดxนี้กว่า 5 สิบล้ าน ภายใน 5 ปี ครบรอบ 1 ปี เร็วมากค่ะ

เอาจริงๆชีวิ ตเราก็ไม่ได้เปลี่ยน ด้วยความที่เจี๊ยบกับคุณบอยคบกันมา 15 ปี อาจจะมีหน้าที่เราเพิ่มมากขึ้นมากกว่า

คือการดูแลเขา ซึ่ง 1 ปี เป็นช่วงที่เร็วมาก เราก็มุ่งทำง านหาเ งินค่ะ มาร าธอนหาเ งินค่ะ ปล ดxนี้แล้ว

ใช่ค่ะ ได้เ รือนห อกลับมาแล้ว ส่วนxนี้ร้ านไ ฟไ หม้ก็แท บจะไม่มีแล้ว ก็สบายใ จขึ้น ใช้ชีวิ ตปกติค่ะ

ก็ดีค่ะ ได้จัดส รรอะไรที่เป็นของเรา คิดเรื่องมีบุ ตรหรือยัง เราก็ปล่อยต ามธ รรมช าติค่ะ ปรึ กษาคุณหม อแล้ว

ไปตร วจแล้ว สุ ขภาพยังแข็งแ รงทั้งคู่ จริงๆก็มีคนแนะนำเยอะมาก เจอใบเตย ใบเตย อ าร์siam ก็แนะนำว่า

ใช้แ อฟพ ลิเคชั่ นนี้ๆ เอาท้ องมาช น หลายคนก็แนะนำ แต่คุณหม อก็จะมีปโ ปรแ กรมบอกว่าต้องยังไง

จริงๆเราก็เพิ่งจะมาเริ่มปีที่ เพราะที่ผ่านมาเ ครียดมาก ไม่อย ากมีอะไรกดดั น ปีนี้ก็คือถ้ามาก็มา ถ้าไม่มาก็ไม่

เป็นไร คุยกับคุณบอยว่าถ้าจะจะมีบุ ตรแล้วต้องเ จ็บก็ไม่ย าก และอย่ างที่คุณหม อบอกคือสุ ขภาพเราแข็งแ รง

ถ้าพ ระเจ้าจะให้ก็คงมา ถ้าพ ระเจ้าคิดว่าเราอยู่กันสองคนก็พอแล้ว เราก็คิดว่ามีความสุ ขแล้วค่ะ จริงๆทุกวันนี้

เราก็มีความสุ ขค่ะ จริงๆคุณบอยก็โอเคมาก เขาบอกว่าอย ากให้เ งินที่หาได้นับจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นความสุ ข

ของเราสองคน เขาก็ยังไม่รู้ว่าการมีบุ ตรคนนึงความรักจะเป็นยังไง เจี๊ยบก็พูดตรงๆว่าตัวเจี๊ยบก็ไม่รู้ว่า

จะต้องทุ่ มเ ทแค่ไหน เขาก็บอกว่าถ้ามาก็ดี แต่ถ้าไม่มาก็โอเค ตอนนี้มีกำหน ดเวลาไหม เรื่องมีบุ ตร

คุณหม อบอกว่ายังได้อยู่ ปกติทุกวันนี้คนอ ายุ 42 ยังมีบุ ตรกันอยู่เลย จริงๆเจี๊ยบก็คุยกับคุณบอยว่า 2 ปี

ลองดูก่อน ถ้าไม่มาก็ลองคุยกันอีกทีว่าจะยังไง ก็มีแพลนไว้แล้ว อีกอย่ างเจี๊ยบก็มีหลาน เลี้ยงหลานก็ได้

ตอนนี้ก็คือทำบ้านอยู่ใช่ไหม ตอนนี้คุณบอยเร่งทำอยู่ค่ะ คิดว่าปีนี้ก็จะได้ไปอยู่ เจี๊ยบก็ปล่อยให้คุณบอยทำไปเลย

อย ากให้เป็นต ามที่เขาออกแบบ เพราะบ้านหลังนี้เขาตั้งใจมาตั้งแต่แรก พอได้กลับมาเจี๊ยบก็อย ากให้ทุกซ อก

ทุกมุมเป็นความคิดของเขา เจี๊ยบรีเควสแค่เรื่องสีพอ เขาอย ากทำแบบไหนก็แล้วแต่เขาเลยค่ะ เขาขอแค่ห้อง

ฟิ ตเ นส ห้องเก็บของ ขอเป็นโทนสีขาว เรื่องง บก็ไม่บ านปลายค่ะ เพราะเรามีสเ ต็ปว่าเป็นยังไง

คนที่ทำให้ก็เป็นเพื่อนค่ะ ไว้ใ จได้ๆ ห้องบุ ตรก็มีทำเ ผื่อไว้แล้วค่ะ ก็คุยกันไว้ว่าถ้าบุ ตรไม่มาก็เก็บประเป๋านะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น