“เขาทราย”เปิดใ จ

บ้าน ‘เขาทราย แ กแล็คซี่’ เก็บเ งินก้ อนไว้ห อบลูกไปตั้งตัว

ข-ายท อง 380 บ าท ไม่อยู่แล้วไทย บ้าน ‘เขาทราย แกแล็คซี่’ เก็บเ งินก้ อนไว้ห อบลูกไปตั้งตัว
เตรียมย้ ายประเทศ

อีกหนึ่งครอบครัวแล้ว ล่ าสุด อดี ตนักม วยแ ชมป์โ ลก นักแสดงชื่อดัง “เขาทราย แ กแล็คซี่” ก็ได้ออกมาเปิดใ จกับสื่ อมวลช นอีกครั้ง

ว่า “เตรียมพาบุ ตร-เ มีย ย้ ายไปอยู่ประเทศอังกฤ ษหลังสถ านการณ์ปัจจุบัน พร้อมยอมรับว่า “เ สียดายจำหน่ ายท อง 380 บ.”

กลายเป็นอีกหนึ่งประเ ด็นที่ทำเอาหลายๆคนต่ างต กใจไม่ใช่น้อย เมื่อ “เขาทราย แ กแล็คซี่” ได้ออกมายืนยั นว่าไม่คิดเปลี่ยนใ จ

ที่จะพาภรรย าที่อ ายุห่ างกัน 19 ปี และ บุ ตรสาวทั้ง 2 คน อย่ าง “น้องไข่มุก” กับ “น้องโอลีฟ” เตรียมย้ ายประเทศ ไปอยู่ประเทศอังกฤ ษ

ซึ่ง “เขาทราย แ กแล็คซี่” ก็ได้บอกว่า “ผมแพลนกับภรรย าและบุ ตร ไว้แล้ว ตอนนี้อยู่เพิ่ง ป.2 เอง รอบุ ตรจบ ป.6 เราก็จะไปแล้ว

ตอนนี้บุ ตรก็มีพ าสป อร์ตเป็นคนอังกฤ ษแล้ว มีทั้งไ ทย ทั้งอังกฤ ษ 2 คนเลย แม่เขาด้วยแต่ผมยังไม่มีอาจจะแ ก่เกินแ กงเลยขอย าก

ที่อย ากจะย้ ายไป เรามองลู่ ทางเอาไว้ ด้วยแฟนเคยไปเรียนที่นั่นอยู่ 8 ปี เขาก็มีลู่ ทางว่าเราน่าจะไปเปิดยิ มได้นะ
ที่นั่นยังไม่มีค่ ายมวยเลย

เราอาจจะทำได้นะ ก็ใช่ เราทำได้ อยู่แล้ว มันไม่ย ากเหนือบ่ ากว่าแ รงเลย เปิดวันไหนก็ได้ถ้าไม่มีสถ านการณ์ปัจจุบัน

พร้อมจะบินไปได้ตลอ ดเลยครับ อาจจะไปเ ที่ยว ไปเ ซอร์เ วย์ก่อน แต่รอให้สถ านการณ์ปัจจุบัน มันซ ากว่านี้หน่อย

กลายเป็นเรื่องสุ ดอลเ วง เมื่ออดี ตมวยแ ชมป์โ ลก เขาทราย กาแลกซี่ ห อบสิ นสอ ดท องหมั้ นไปสู่ขอเ จ้าสาวที่จ.นครศรีธ รรมราช จ นเป็นข่าวออกสื่ อใหญ่โต

แต่กลับกลายว่าภรรย าที่กรุงเ ทพฯ นางสุรีรัตน์ แ สนคำ หรือ ฟ้า ออกมาบอกว่า สุดงงกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกับบอกว่ายังไม่ได้หย่ ากับ เขาทราย แต่อย่ างใด

ทั้งนี้ บุ ตรชายเขาทราย เ ผยว่า พ่อจะพักอยู่บ้านนี้ตลอ ดจะมีออกจ ากบ้านไปถ่ ายละคร 2-3 วัน แล้วก็จะกลับมา ส่วนตัวพอทราบข่ าว

เห็นภาพจ ากสื่ อว่าพ่อไปแต่งง านถึงกับช็-อก คิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ เพราะใช้ชีวิ ตอยู่ที่บ้านนี้กับแม่ต ามปกติแบบส ามีภรรย าทุกอย่ าง

อย่ างไรก็ต าม ทางเพื่อนสนิทของทั้งอดี ตแ ชมป์โ ลก กับน้องฟ้าภรรย าคนที่ 2 ได้เปิดเ ผยว่า ทั้งสองคนได้มีปั ญหาระห องระแ หงกันมาได้ 2-3 เดือนแล้ว

“ส่วนตัวไม่ทราบมาก่อนเลย เพราะยังอยู่บ้านที่บ้านที่หมู่บ้านอารีย า ซ อยนวลจันทร์ 56 เ ลขที่ 91 ซอย 14 ซึ่งเป็นบ้าน

เดี่ยวหลังสีชมพู มาด้วยกันพร้อมกับ ด.ช.วัชระพล แสนคำ บุ ตรชายวั ย 14 ปี ซึ่งยังคงจ ดทะเ บียนกันต ามก ฎหม าย ไม่ได้

หย่ าข าด หรือเ ลิกล าจ ากกันแต่อย่ างใด โดยตอนไปแต่งง านก็บอกเพียงว่า ไปเตะบอลที่ภาคใ ต้กับเพื่อน ๆ ดาราเท่านั้น”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น