ยินดีกับลูกค้ า

ลูกค้ ากลายเป็นเ ศรษฐี

เป็นไงล่ะ แ ผงนี้ปั ง แม่ค้ าสาวโ พสต์ยินดี ลูกค้ ากลายเป็นเ ศรษฐี ถูกห-วย 18 ล้ าน วันที่ 17 ม.ค.65

ภายหลังกองสล ากประก าศผลการออกร างวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ง วดประจำวันที่ 17 ม.ค.65 โดยร างวัลที่ 1

ล่ าสุด สม าชิกเ ฟซบุ๊ก“Chanakan Janyakorn”ได้โ พสต์แสดงความดีใจ หลังมีลูกค้ าที่ซื้.อลoตเตoรี่กับเธอไว้

แล้วถูกร-างวั ลที่ 1 จำน วน 3 ใบ ได้รับเ งินร-างวั ล 18 ล้ านบ าท นอกจากนี้เธอยังมีอาชี พข-ายนมเปรี้ยวชื่อดั งอีกด้วย​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โดยเธอระบุข้อความว่า “ดีใจกับลูกค้ าที่ซื้-อลoตเตoรี่​กับสาวดัชมิลล์ ถูกsางวั ล​ที่1 18 ล้ าน หลังโwสต์ดังกล่าว

เ ผยแwร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วย รวมทั้งสอบถามว่าผู้โ ชคดีร ายดังกล่ าวคือใคร​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น