จ๊ะจ๋าต้ องทำเพื่อแม่ส ามี

จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่ าถู กตั้งค่ าหัว หากมีทาย า ท

กลายเป็นศรีภร รย าเต็มตัวเป็นที่เรียบร้oยมาหลายปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวาน จ๊ะจ๋า พริมรต า ที่ได้วิว าห์ แฟนหนุ่มรุ่นใหญ่มากเสน่ห์อย่ าง จิ๊บ วสุ

ครั้นถามเรื่องชีวิ ตคู่ของเธอ จ๊ะจ๋าก็ว่า “ตั้งแต่แต่งง านมาจ๋ามีความสุ ขมากๆ ในทุกวัน ทะเ ลาะกันบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นการทะเ ลาะที่มันสนุกขึ้น

เพราะว่าเราไปไหนไม่ได้อีกแล้ว คือเมื่อก่อนถ้าทะเ ลาะกัน จ๋าเดินอ อ ก กลับบ้านเลยนะ ห นีไปแต่ตอนนี้ห นีไม่ได้แล้ว ไม่เจอในห้องน้ำก็ในห้องนั่งเล่น

ห้องนอน เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีที่จะอยู่กับเขาให้ได้โดยที่ไม่อาละว าดใส่เขา พี่จิ๊บ เป็นคนใจเย็น มีความเป็นผู้ใหญ่

เวลาจ๋าปรี๊ดๆ เขาจะนิ่งมาก ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้จ๊ะจ๋าเป็นคนที่สดใสที่สุ ด ถึงแม้ว่าวั ยจะใกล้ 40 แล้ว รู้สึกมีความสุ ขมากกว่าตอนเ ด็กๆ

ที่เรามีแฟนที่ไม่ได้เรื่อง อยู่ในช่ วงการค้นหาตัวเอง ค้นหาความรัก ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในช่ วงที่กำลังสมบู รณ์มากๆ ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่สมบู รณ์แบบทุกอย่ างนะคะ

ส่วนเรื่องลู ก จ๊ะจ๋าบ อกว่าเธออย ากมี แต่ส า มีไม่อย าก “ตอนนี้ที่บ้านมีลู กหม าอยู่ 2 ตัวนะคะ ซึ่งเขารั กมากๆ ดูแลใส่ใจเป็นห่ วงเป็นใ ย

จ๋าว่าถ้ามีลู กจริงๆ เขาต้องรักมาก ขนาดหม ายังรักขนาดนี้ถ้าเป็นคนจะรักขนาดไหน” อย่ างไรก็ต ามตกลงกันว่าจะปล่อยให้เป็นไปต ามธsรมช าติ

มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ณ ตอนนี้ ความห่ วงของพี่จิ๊บมีเยอะเพราะว่า 1. คืออ ายุ 2. เรื่องสถ านก ารณ์ในปัจจุบัน เ ศรษ ฐกิ จเอย

เรื่องของการจะต้องเ ลี้ยงดูเ ด็กให้เติบโตมาในสถ านก ารณ์สังค มปัจจุบัน บางทีเขามองว่ามันย ากนะที่เราจะดูแ ลให้คร บทุกมิติ

ในส่วนครอบครัวของเธอและเขา “โ อ๊ย ทุกคนอย ากให้มีลู ก” จ๊ะจ๋าบ อ ก “นี่ตั้งค่-าหัวเลยนะ แ ม่พี่จิ๊บบ อ กว่าถ้ามีลู กจะจ่ ายเท่านี้

พอคุณแ ม่ จ๊ะจ๋าทร าบว่าทางคุณแม่พี่จิ๊บจะให้เท่านี้ คุณ แ ม่จ๋าเลยบอกว่าจะสมท บทุ นเพิ่มให้อีกด้วย ตั้งกันไว้ 7 หลั กเลยค่ะ

คุณย ายเป็นคนจี นชอบท อง เลยบ อ กว่าท องที่มีทั้งหม ดจะย กให้หม ดเลย ยังไงต้องขอเอาใ จช่ วยให้คู่รักคู่นี้สมหวั งไว ๆ ด้วยค่ า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *