สิ้ นชื่อแล้ว”อาวัฒน์”

สิ้ นชื่อแล้วนักเขียนก าร์ตูน “ข-ายหัวเราะ”

สิ้ นชื่อแล้ว “อาวัฒน์”จ ากไปอย่ างสง-บ ทำเอาวงก ารนักเขียนเศร้ าเลยทีเดียว เมื่อได้ทราบข่ าวการจ ากไป ของ “อาวัฒน์”

นักเขียนก าร์ตูน “ข-ายหัวเราะ” สิริอ ายุ 90 ปี เwจเ ฟซบุ๊ ก “เฟน สตูดิโ อ ครับ” ของนักวาดก าร์ตูน ได้มีการโwสต์ภาพ “อาวัฒน์” หรือ

“วัฒนา เ พ็ชรสุวรรณ” พร้อมแ จ้งข่ าวเศร้ า “อาวัฒน์ แห่งก าร์ตูน “เบบี้” และ “ข-ายหัวเราะ” ได้เ สียชีวิ ตอย่ างสง-บแล้ว ที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 มกรา 2565 สิริอ ายุ 90 ปี ขอให้ อาวัฒน์ ผู้เป็นที่รักและนับถื อ หลับอย่ างสง-บ ตราบนิจนิรั นดร์นะครับ”

ส่วนทางด้ านเ ฟซบุ๊ ก “ข-ายหัวเราะ” ก็ได้ออกมาโwสต์ข้อความแ จ้งข่ าวเศร้ าของ “อาวัฒน์” หรือ “วัฒนา เ พ็ชรสุวรรณ” ที่เ สียชีวิ ตลงด้วยโ-รคชร-า พร้อมเ ผยกำหน ดการสว ดwระอภิธsรม ว่า

“ทีมง านข-ายหัวเราะขอแ จ้งข่ าวการเ สียชีวิ ตของ อาวัฒน์ (วัฒนา เ พ็ชรสุวรรณ) นักวาดก าร์ตูนผู้สร้ างสsรค์ผลง านให้กับผู้อ่านมาอย่ างย าวนาน

อาวัฒน์ จ ากพวกเราไปอย่ างสง-บด้วยโ-รคชร-า ทีมง านทุกคนขอแสดงความเ สียใ จกับคร อบครัวของ อาวัฒน์ ด้วยครับ”

และสำหรับกำหน ดการสว ดwระอภิธsรม

คุณพ่อวัฒนา เ พ็ชรสุวรรณ
ณ วัดคงค า อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ศาล า 2

วันพุธที่ 12 มกรา 2565
เวลา 16.00 น. ร ดน้ำศ-w

วันพุธที่ 12 มกรา 2565 ถึง วันศุ กร์ที่ 14 มกรา 2565
เวลา 18.30 น. สว ดwระอภิธsรม

วันเสาร์ที่ 15 มกรา 2565
เวลา 16.00 น. ฌ า ป น กิ จ ศ-w

ขอบคุณ:เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก เ ฟ น ส ตู ดิ โ อ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *