ร่วมส่งกำลังใ จให้”หนุ่ม กะลา”

ส่งกำลังใ จให้ หนุ่ม กะลา

กำลังใ จล้ นหล าม “หนุ่ม กะล า” แ อ ดมิ ท เข้าโ รงพย าบาลด่ วน ทำเอาแฟนๆเป็นห่ วงนักร้oงหนุ่มเ สียงดีกันย กใหญ่

หลัง “หนุ่ม กะล า” หรือ “ณพสิ น แสงสุวรรณ” ออกมาโwสต์ภาพขณะนอนรั กษาตัวที่โ รงพย าบาล โดยสาเ หตุนั้น

เ จ้าตัวได้เ ผยไว้ในอินสต าแ กรมส่วนตัวว่า “เ ปลี่ยนที่นอนสั กคืน แ พ้อ าห ารนิดหน่อย  ง านนี้แฟนๆและคนใน

วงก ารบันเทิงต่ างเข้ามาส่งกำลังใ จให้กันอย่ างล้ นหล าม เช่น เจ เจตริน , ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ , โจ๊ก โซคูล ,

บอย พีซเมคเกอร์ , หลิว อาจารีย า ฯลฯ ทำความรู้จัก ณพสิ น แสงสุวรรณ (ชื่อเล่น: หนุ่ม) เ กิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎา

พ.ศ. 2524 ที่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นนักร้oง นักแสดง และอดี ตนักร้oงนำวง กะล า (วงดนตรี) หลังจ ากที่วงกะล า

ถึงจุดแ ตกหั กในปี พ.ศ. 2557 ทำให้ณพสิ นได้ก้าวมาเป็นศิลปิ นเดี่ยวในสังกั ดค่ ายจีนี่เรค อร์ดส และได้ปล่อย

ผลง านเพลงเ ดี่ยวของเขา เขาจะรู้บ้างไหม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ทางช่ องจี่นี่เรดค อร์ดบนยูทู บ

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

หนุ่ม กะล า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น