รูปร่ างเปลี่ยนจ นโ ดนทักว่า “ท้ อง”

เ คลียร์ชั ดไม่ได้ท้ อง ไม่มีผั ว

“เอ๋ อัจฉรา” อดี ตนางเอกดัง รูปร่ างเ ปลี่ยนจ นโ ดนทักว่า “ท้ อง” เ คลียร์ชัดไม่ได้ท้ อง ไม่มีผั ว “ไม่ต้องถ ามเอ๋ละนะ

ในท้ องผู้หญิง-ผู้ชาย” #เอ๋อัจฉรา กล่ าว สำหรับแฟนละครจักร ๆ วงศ์ ๆ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “เอ๋ อัจฉรา ท องเ ทพ”

อดี ตนางเอกดังแ ห่งวงก ารละครจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่เมื่อไม่นานมานี้เจ้ าตัวรูปร่ างเ ปลี่ยนจ นโ ดนคนทักว่า “ท้ อง”

ทั้ง ๆ เธอยังไม่มีส ามี จ นล่ าสุดเ จ้าตัวต้องออกมาโ พสต์ภาพโ ชว์หุ่ นปัจจุบันของตัวเองให้เห็นกันแบบชั ด ๆ

พร้อมกับช ี้แจงประเ ด็นดังกล่าวผ่านเ ฟซบุ๊ กส่วนตัว ซึ่งหลังจ ากที่โ พสต์ดังกล่ าวได้ถูกเ ผยแ พร่ออกไปก็มีช าว

เ น็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใ จให้กับสาวเอ๋กันเป็นจำน วนมาก

เอ๋ อัจฉรา

เอ๋ อัจฉรา

เอ๋ อัจฉรา

เอ๋ อัจฉรา

เอ๋ อัจฉรา

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น