บ วช 30 ปีไม่ช่ วยอะไร

ชาวเ น็ตเ สื่อมศรั ทธา ทิดสมปอง บ วช 30ปีไม่ช่วยอะไร

ดร าม่าจ นได้ สาวนั่งตั กทิดสมปอง ชาวเ น็ตเ สื่อมศรั ทธา ไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ บ วช 30ปีไม่ช่ วยอะไร อี๊ด โร่แจง แฟนๆ ป้องสึ กแล้ว ก็คือคนธ รรมดา

ดร าม่าอีกจ นได้ ชาวเ น็ตเ ถียงกันเ สียงแต ก กับคลิ ปล่ าสุดของ อี๊ด โปงลาง ทางช่ องยูทู บ ร ายการสะแ ตกแ ดกดับ ที่มี ทิดสมปอง หรือ

อดี ตพ ระมหาสมปอง มาเป็นแข กรับเชิญ ในอีพี “ร้ ายกา จนักนะ  แม่ปอง  เปิดตัวสาวในสเ ปค” ก่อนหน้านี้ อี๊ด ได้เ ผยภาพบางช่ วงของร ายการ

เป็นช็ อตที่มีสาวสวยคนหนึ่งนั่งบนตั กทิดสมปอง พร้อมเขียนแ คปชั่นว่า “แม่ปองสุดอีห ลี  เ ปิดตัวสาวในสเ ปค ง านนี้มุ่นอุ้ ยปุ้ ย เบิ่งได้ทางสะแ ตกแ ดกตั บเด้อครับพี่น้อง”

กลายเป็นดร าม่ า หลังมีช าวเน็ตบางส่วนถ กเ ถียงถึงความไม่เหม าะสม และผิ ดหวังกับภาพลักษณ์หลังสึ กออกมา ของอดี ตพ ระมหาสมปอง

เหมือนเก็บก ดอั ดอั้ นมานาน เก็บทร งไม่อยู่ เ สื่อมศรั ทธา ออกมาไม่มีส าระ เหมือนหล งตัวเองเข้าไปทุกวัน ทีมง านปรั บจุดข ายใหม่

บางคนบอกไม่ชิ นกับบุคลิ กนี้ของอดี ตพ ระมหาสมปอง เพราะยังมีภ าพจำเมื่อครั้งอยู่ในผ้าเ หลือง บางคนบอกบ วชมา 30 ปีไม่ช่ วยอะไร

ดีแล้วที่สึ กออกมา พร้อมบอกอย่ าให้เกินง าม ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เ ปลี่ยนไปมาก หรือเป็นแบบนี้มานานแล้ว บางครั้งก็ดูเยอะไป

บางคนก็แนะนำว่า ไม่เอาแบบนี้ได้ไหม อย ากได้แนวส ดใสฮ าๆ ล่ าสุด อี๊ด ได้โ พสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าว ระบุว่า “คลิ ปสะแ ตกแ ดกตั บล่ าสุด

ที่มีแ ขกรับเ ชิญคือแม่ปอง ทางทีมง านได้มีการตรวจ เอ ที เ ค เป็นที่เรียบร้ อย และภาพที่น้องทีมง าน นั่งตั กแม่ปองนั้น เป็นแค่ช็ อตสั้นๆ

ที่น้องๆ แ กล้งแม่ปองเท่านั้น ในคลิ ปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสาม ารถ และให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคต ิของแม่ปอง ว่าอีก 2 ปีจะแต่งง านนั้น

ชอบผู้หญิงแบบไหน จึงแ จ้งมาเพื่อให้รับทราบครับผม” ซึ่งก็มีแฟนๆ ที่ติดต ามเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมบอกว่า เขาสึ กออกมาแล้วจะทำอะไรก็ได้

ทำแล้วไม่เดือ ดร้ อนใคร ทำไปเถอะ ไปให้สุ ดครับแม่ปอง แนะนำว่าให้ไปดูคลิ ปพี่อี๊ดก่อนทุกคน ฆร าวาสก็คือฆร าวาส จะบ วชมา 20 ปี

สึ กออกมาก็คือคน อดี ต-ปัจจุบันแ ยกแ ยะด้วย บ วชท่านก็ประพ ฤติดี สึ กออกมา ก็เป็นคนธsรมดา มันเป็นง านเป็นคอนเ ทนต์ต้องเข้าใจ

เขาเป็นพ ระด่ าให้สึ ก เขาสึ กแล้วต ามด่ าอีก อย่ าเอาความสุ ข​คนอื่นมาหนั กหัวตัวเองค่ะ คนเราต้องเเ ยกเเ ยะนะ

จะมายึ ดติ ดตอนเพิ่นเป็นพ ระมันไม่ได้ ตอนเป็นพ ระ ก็ไม่ได้ทำอะไรบั ดสีบั ดเ ถลิง แต่ตอนนี้สึ กแล้วออกมาใช้ชีวิ ตแบบคนปกติแล้ว จะให้มานั่งถือศี ลจำวั ดเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่ใช่น๊าา

 

ขอบคุณ:ร ายการสะแ ตกแ ดกดั บ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *