พิธีรับร่ าง“ศรเพชร”

พิธีรับร่ าง “ศรเ พชร” 

หลังเ สียชีวิ ตเมื่อคืนที่ผ่านมา บุตรชายพร้อมครอบครัว เ คลื่อนย้ ายร่-าง “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” นักร้.องลูกทุ่งชื่อดังออกจ าก รพ.ศิริร าช เพื่อนำไปบำเ พ็ญกุศุ ลที่วัดย างไทยเ จริญผล อ.อู่ท อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวัดบ้านเ กิด

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

11.50 น. ครอบครัวรับร่-าง “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” หรือนายบุญทัน คล้ายละมั่ง นักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง ที่โ รงพย าบาลศิริราช เพื่อไปประกอบพิธีก-รรมทางศ าสนา ที่วัดย าง

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

ไทยเจริญผล อ.อู่ท อง จ.สุพรรณบุรี ภายหลังศรเ พชรจากไปอย่ างสง-บด้วยวั ย 73 ปี เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังรับการรั กษาตัวจากอาก ารป่.วยมานานหลายเดือน สำหรับพิ ธี

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

ร ดน้ำประกอบพิ ธีที่วัดย างไทยเจริญผล เวลา 16.00 น. (เมื่อวันที่ 9 มกรา 2565) ปิดตำน าน นักร้-องลูกทุ่งชื่อดั ง สุดอาลั ย สิ้-นศรเ พชร ศรสุพรรณ ตำน านนักร้oงลูกทุ่ง ด้วยวั ย 73 ปี หลังลูกโwสต์

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

หลั บให้สบ ายนะครับพ่อ เสี ยงเพลงของพ่อจะอยู่ในใ จของแฟนเพลงทุกคน วันที่ 8 ม.ค.2565 ศรเ พชร ศรสุพรรณ

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

หรือชื่อจริงว่า บุญทัน คล้ ายละมั่ง นักร้ องเพลงลูกทุ่งชื่อดั ง ได้เ สียชีวิ ตลงแล้วที่รพ.ศิริร าช ด้วยวั ย 73 ปี โดยลูกชายคือนายศิริโ ชค

กล้วยแ ขก ศรสุพรรณได้ประก าศผ่านทางหน้าเwจเ ฟซบุ๊ กของตัวเองแ จ้งข่ าวว่า หลั บให้สบ ายนะครับพ่อ พ่อเ หนื่อยมามากแล้ว

ผมสัญญ าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด #เ สียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใ จของแฟนเพลงทุกคนตลอ ดไป สำหรับศรเ พชร ศรสุพรรณ

ถือเป็นตำน านนักร้oงเพลงลูกทุ่ง เ จ้าตัวเ กิดเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2491 ที่จ.สุพรรณบุรี โดยเริ่มเข้าสู่อาชีwนักร้ อง จ ากการ

เป็นนักร้.องเ ชียร์รำวงของดำ แดนสุพรรณ ก่อนที่เ ลี้ยง กันชนะ จะพาเข้าวงก าร จ นได้พบกับโ ผผิ น พรสุพรรณ ที่ได้แต่งเพลงให้ศรเ พรช จ นมีชื่อเ สียงโ ด่งดัง

ทั้งนี้เพลงที่สร้ างชื่อให้กับตำน านนักร้.องลูกทุ่งคนนี้คือเพลง “ข้าวไม่มีข-าย” ที่ได้รับร-างวั-ลนักร้oงดีเด่นเสาอากาศท องคำ

จ ากสถานีวิทยุเ สียงสามยอ-ดในปี 2518 สำหรับร ายละเอียดการจัดพิ ธี ฌ า ป น กิ จ ค า ดว่าจะมีการแจ้งจ ากทางครอบครัวต่อไป

ขอบคุณที่มารูปภาพข่าวสาร PPTV HD 36

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *