ย้าย ผกก.โ จ้เเละพวกฝากขั งเรื อนจำกลางพิ ษณุโลกมีอ าการเครี ยด

ย้าย ผกก.โ จ้เเละพวกฝากขั งเรื อนจำกลางพิ ษณุโลกมีอ าการเครี ยด

ผกก.โ จ้สีหน้าไม่สู้ดีหลังย้ายเรื อนจำฝากขั ง

วานนี้ 27 ส.ค.2564 ทีมข่ าวEจัน ใน จ.พิ ษณุโลก เผยว่าบ รรยากาศหน้าเรื อนจำกลาง พิ ษณุโลกหลังจ า ก

ได้มีการส่งตัวอ ดี ตผู้กำกั บโ จ้และพ วกอีก 6 คน ส่งตัวมาฝากขั งที่เรื อนจำกลางพิ ษณุโลกเมื่อช่ วงเย็นวาน

นี้ที่ผ่านมา

น ายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บั ญ ช าการเรื อนจำกลางพิ ษณุโลกเปิดเผยว่า หลังจากได้นำตัวผู้ต้oงหาที่จังหวัด

นครสว รรค์ มาที่เรื อนจำกลางพิ ษณุโลกได้แบ่งออกเป็น 2 ชุ ด ชุ ดแรกจำนวน 5 คนเอาไว้ 1 ห้อง ชุ ด 2

ของอ ดี ต ผกก.โ จ้ อีก 2 คน

ซึ่งทางเรื อนจำกลางพิ ษณุโลกได้ป ฏิ บั ติกับผู้ต้องขั งทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้ให้สิ ท ธิ พิ เ ศ ษอะไร

และได้มีการตร วจ covid ทุกคนที่เข้ามาในเรื อนจำซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้oงหาโดยเฉพาะผู้กำกั บโ จ้ก็

มีอ าการเครี ยดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นเรื่องป ก ติที่เคยอยู่ข้างนอกและต้องมาอยู่ข้างใน

และในวันที่ 30 สิงหาคม นี้จะมีนั กจิ ต วิ ท ย าและนักสั งค มสงเ คราะห์จะเข้ามาพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้ง

7 คนร วมทั้งแ พทย์พย าบ าลมาตร วจร่างกายด้วยอีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *