“บังลี”หนุ่มเ จ้าเสน่ห์

บังลี หนุ่มเ จ้าเสน่ห์ เ จ้าของฉาย าขุ นแ ผน 2022

ยังจำกันได้ไหม เจ๊เนค์ เ มียบังลี หนุ่มเ มีย 2 ลู ก 9 ที่เคยโ ด่งดังในโ ลกโ ซเ ชียลเมื่อ 3 ปีก่อน เ ผยภาพล่ าสุดของเจ๊เนค์ บอกเลยความแ ซ่บยังคงเ ส้นคงวา

ย้ อนไปเมื่อปี 2562 ในโ ลกโ ซเ ชียล ได้มีการแ ชร์เรื่องร าวความรักของชายคนหนึ่ง ถ่ายรูปคู่กับภรรย าสาวหน้าต าดีรูปร่ างเ ซี้ยะ 2 คน พร้อมแ คปชั่นว่า “10ปี…เวลาเปลี่ยน

ใ จฉันไม่เปลี่ยน แต่ที่เ ปลี่ยนคือ นม6ร้ อยcc-4ร้ อยห้าสิบcc. บังลีชอบแบบนี้” จ นทำให้ฮื อฮาทั่วโ ลกโ ซเ ชียล​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โดยบังลี มีชื่อจริงว่า มานพ ปัจจุบันอ ายุ 42 ปี

ซึ่งด้วยความที่เป็นคนรักรถทำให้ร้ านของบังลี เป็นที่รู้จักในวงกว้ างจ นได้รับความไว้ว างใ จจ ากลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็นนักแ ข่งรถ หรือหนุ่มๆ

ผู้รักความเร็วทั้งหลาย ปัจจุบันนอกจ ากมีหน้าร้ าน บังลียังข-ายอะไหล่แต่งในออนไ ลน์อีกด้วย ซึ่ง บังลี ได้เปิดเ ผยว่า ตนเองนับถือศ าสนาอิสล าม

มีภรรย าทั้งหม ด 3 คน ซึ่งคนแรกได้เ สียชีวิ ตไปแล้ว ที่ยังอยู่ค่ะ เจ๊เนค์ และ น้องไอซ์ ที่รักใคร่สมั ครสม านกันดี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โ ชคดีที่ได้ภรรย าทั้ง 3 คน มาอยู่ด้วยกัน

พูดคุยกันรู้เรื่อง ซึ่งตนเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของทุกคน แม้แต่ภรรย าคนใดไม่มากินข้าวร่ วมวงด้วยกัน จะเรียกมาคุยปรั บความเข้าใ จ

ให้จบในตอนนั้น เพื่อสร้ างความเข้าใ จกัน จ นสาม ารถประคั บประค องชีวิ ตครอบครัวอยู่ร่ วมกันได้จ นถึงทุกวันนี้ โดยภรรย าทั้ง 2 คน และลูกๆ 9 คน

จ ากทั้ง 3 ภรรย า อาศัยอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักใคร่กลมเ กลียวเป็นอย่ างดี โดยภรรย าคนที่ 2 (คนแรกเ สียชีวิ ตจ ากอุบั ติเ หตุ) ของ บังลี

คือ เนค์ วริสร า ป๊อกศรีจันทร์ สาวแ ซ่บมากความสาม ารถ ซึ่งตอนแรก เนค์ ก็ย อมรับว่ามี งงๆ และเ สียใจบ้าง แต่สุดท้ ายก็กล ายเป็นรักกัน สนิทกัน

ช่วยกันดูแลกันเวลาที่ บังลี ไม่อยู่อีกด้วย ตอนที่ ไอซ์ จะคลอ ดลูก เนค์ ก็เป็นคนพาไป เธอบอกว่าที่ไม่มีปั ญหาก็เพราะ

บังลีดูแลเธอทั้ง 2 คน และลู กๆ ทั้ง 9 คนอย่ างไม่มีข าดต กบกพร่ อง มีปั ญหาอะไรจะหั นหน้าคุยกันทันทีทั้งครอบครัว​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *