ปิดตำน านนักร้ องลูกทุ่งชื่อดั ง

อาลั ย สิ้ น ศรเ พชร ศรสุพรรณ

ปิดตำน าน นักร้ องลูกทุ่งชื่อดั ง สุดอาลั ย สิ้-นศรเ พชร ศรสุพรรณ ตำน านนักร้ องลูกทุ่ง ด้วยวั ย 73 ปี หลังลูกโwสต์


หลั บให้สบ ายนะครับพ่อ เสี ยงเพลงของพ่อจะอยู่ในใ จของแฟนเพลงทุกคน วันที่ 8 ม.ค.2565 ศรเ พชร ศรสุพรรณ

หรือชื่อจริงว่า บุญทัน คล้ ายละมั่ง นักร้ องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง ได้เ สียชีวิ ตลงแล้วที่รพ.ศิริราช ด้วยวั ย 73 ปี โดยลูกชายคือนายศิริโ ชค

กล้วยแ ขก ศรสุพรรณได้ประก าศผ่านทางหน้าเwจเ ฟซบุ๊ กของตัวเองแ จ้งข่ าวว่า หลั บให้สบ ายนะครับพ่อ พ่อเ หนื่อยมามากแล้ว

ผมสัญญ าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด #เ สียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใ จของแฟนเพลงทุกคนตลอ ดไป สำหรับศรเ พชร ศรสุพรรณ

ถือเป็นตำน านนักร้ องเพลงลูกทุ่ง เ จ้าตัวเ กิดเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2491 ที่จ.สุพรรณบุรี โดยเริ่มเข้าสู่อาชีwนักร้ อง จ ากการ

เป็นนักร้ องเ ชียร์รำวงของดำ แดนสุพรรณ ก่อนที่เ ลี้ยง กันชนะ จะพาเข้าวงก าร จ นได้พบกับโ ผผิ น พรสุพรรณ ที่ได้แต่งเพลงให้ศรเ พรช จ นมีชื่อเ สียงโ ด่งดัง

ทั้งนี้เพลงที่สร้ างชื่อให้กับตำน านนักร้ องลูกทุ่งคนนี้คือเพลง “ข้าวไม่มีข-าย” ที่ได้รับร-างวั-ลนักร้ องดีเด่นเสาอากาศท องคำ

จ ากสถานีวิทยุเ สียงสามยอ-ดในปี 2518 สำหรับร ายละเอียดการจัดพิ ธี ฌ า ป น กิ จ ค า ดว่าจะมีการแจ้งจ ากทางครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น