อดี ตนางเอกหนังร้ อยล

แอร์ อดี ตนางเอกยังสวยไม่เ ปลี่ยน

ยังจำอดี ตนักแสดงคนเก่งคนนี้ได้อยู่ไหม ? สำหรับ “แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์” หรือชื่อเดิม“แอร์-ภุมวารี ยอ ดกมล”

อดี ตนางเอกหนังร้ อยล เรื่อง “องค์บาก” และมีผลง านหนั งที่สร้ างชื่ออีกมากมาย อาทิ “บอดี้ก าร์ดหน้าเ หลี่ยม” และ

“ค น ผี ปี ศ าจ” โดยในปี พ.ศ. 2560 เธอถูก กุ ข่ าวเรื่องอำล าวงการ ส่งผลทำให้เธอห ายไปจากวงก ารในระยะหนึ่ง ซึ่งเธอออก

มาเปิดเ ผยผ่านทางร ายการ “ยิ่งศั กดิ์ยิ่งแ ซ่บ” ว่าไม่ได้ล าวงการแต่อย่ างใด และยังคงรับง านแสดงอยู่เรื่อย ๆ

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

แอร์-ภัทราริน ปัญญ านุวัฒน์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น