ไ ม่คิดว่า’เบนซ์’จะต อบแบบนี้

 ชาวเ น็ตเ ตือน เบนซ์ ปุณย าพร ลบห ลู่แม่ย่ านาง

ดร าม่ ารับต้นปี เบนซ์ ปุณย าพร โ พสท่าเท้าพ าดหน้ารถ โ ดนติงไม่เ คารพ-ล บห ลู่แม่ย่ านาง เ จ้าตัวแจงสั้น ๆ แล้วแต่มุมมองคน

ห้ ามความคิดใครไม่ได้ แต่ส่วนตัวแค่ลงภ าพปกติ เจอง านเข้ารับศั กร าชใหม่ 2565 ซะอย่ างนั้น สำหรับนักแสดงสาว เบนซ์ ปุณย าพร

ที่ล่ าสุด (7 ม.ค.) ได้ลงภ าพตัวเองนั่งโ พสท่าถ่ายรูปในรถ พร้อมเขียนแ คปชั่ นขอบคุณกระแ สตอบรับที่ดีเกินค าดมาก ๆ

เ กี่ยวกับละครรสแ ซ่บที่เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงนำ “ผ่านไปแล้ว 3 ตอน ละครเรื่องร่-านดอ กงิ้ว เพนนีขอบคุณนะคะ ที่ติดต าม

มีการ เปลี่ยนชื่อ จากเพนนี เป็นโ สเ พนนี เป็นที่เรียบร้ อย อาทิตย์หน้ามาลุ้ นกันต่อนะคะทุกคน #ร่-านดอ กงิ้ว #กระแ สตอบรับดีเกินค าด #ด่-าได้แต่อย่ าแ รงมาก”

โดยหลังจากที่ สาวเบนซ์ โ พสต์ภาพพร้อมแ คปชั่นดังกล่าว ปร ากฏว่านอกจากได้รับคำชมทั้งในด้ านฝ ีมือการแสดงและความสวยปัง

ที่ไม่เป็นสองรองใครของเธอแล้วนั้น พบว่า ช าวเ น็ตบางส่วนโดยเฉพาะในเ ฟซบุ๊ ก เบนซ์ ปุณย าพร พูลพิพัฒน์ ได้เข้ามาคอมเ มนต์ติติ งเธอ

เ กี่ยวกับท่าโ พสที่พ าดขาไว้คอนโซลหน้ารถ เพราะมองว่าเป็นการไม่เ คารพและล บห-ลู่แม่ย่ านาง อาทิ อย่ าลบลู่รถมีแม่ย่ านาง ,

ท่านี้แม่ย่ านางเ คืองนะน้อง , ไม่ดีเลยแม่ย่ านางต กใ จห นีห าย , ท่าไม่น่ารักเลย บนนั้นไว้ตั้งพ ระแ ละรถก็มีแม่ย่ านางนะคุณ..หม ดกัน และอีกมากมาย

อย่ างไรก็ต าม ในเวล าต่อมา เบนซ์ ปุณย าพร เปิดใจเ กี่ยวกับเรื่องนี้แบบสั้น ๆ กับสื่ อดังว่า แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน ห้ามความคิดใ ครไม่ได้ แต่ส่วนตัวเธอมองว่าเป็นการลงภ าพปกติ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น