“แม่บุ๋ม”เ คลียร์ชัด

“แม่บุ๋ม” เ คลียร์แล้ว หลัง “ทิดสมปอง” บอกแอบชอบมานานแล้ว

พิ ธีกรเซเ ลปแห่งตกมั นส์บันเทิงอย่ าง “บุ๋ม ปนัดดา” ถูกทิดใจถึงอย่ าง “ทิดสมปอง” บอกว่าแอบชอบมานานตั้งแต่ตอนอยู่ในผ้าเ หลือง เพราะประทั บใจในความดี กล างร ายการบันเทิงร ายการหนึ่ง

ทั้งยังยอมรับว่ารู้สึ กเ จ็บเวลาเห็นบุ๋มมีข่ าวกับผู้ชาย ตอนนี้สึกออกมาแล้วก็อย ากจะช วน “บุ๋ม” ไปดินเ นอร์ ทำเอาชาวเ น็ตวิจ ารณ์ยั บถึงความไม่เหม าะสม คนที่อยู่ในผ้าเ หลืองมาย าวนานควรต้องสำร วมมากกว่า

ด้ าน “บุ๋ม” ซึ่งรู้จัก “ทิดสมปอง” มาเป็น 10 ปี ไม่รอช้า รีบเ คลียร์ให้ชัดขณะนั่งจัดร ายการตกมั นส์บันเทิง
โดย “บุ๋ม” เปิดใจว่า “ความจริงแล้วที่โ ฟนอินไปในร ายการวันนั้น

ตั้งใจอย ากจะไปทักทายและเ ตือนเขา เบาได้เบา เพราะตั้งแต่สึ กออกมาดูห้ าวเหลือเกิน เลยอย ากจะไปให้กำลังใจและเ ตือนเขาเรื่องการใช้โ ซเ ชียล ไม่ได้คิดว่าจะเกินเลยไปถึงเรื่องความรัก

ตอนที่ได้ยินว่าเขาแอบชอบ จริง ๆ เราไม่ได้คิดอย่ างนั้น และไม่กล้ าคิดด้วย ต้องบอกว่าเราเป็นคนเข้าวัดมาตล อ ด แต่เราก็รู้ตัวและระมั ดระวั งตัวเสมอ เพราะกลั วมีข่ าว กลัวมีคนว่า

เราเป็นผู้หญิงมันง่ายต่อการโ ดนนินทา ฉะนั้นเวลาไปวัดเราจะสำร วมและระวั งเรื่องการแต่งก าย ส่วนกับ “ทิดสมปอง” เจอกันต ามร ายการ และมีโอกาสได้ทำร ายการด้วยกัน

ต้องขอบคุณที่ตอนอยู่ในผ้าเ หลืองเขาไม่ทำอะไรเกินเลย ยังเอาผ้าเหลืองข่-มใจตัวเองไว้ได้ ไม่ทำให้เรารู้สึกลำบ ากใจ และยังวางตัวเป็นพี่สาวที่น่ารักได้

ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าเราเคยไปบ้านเขาที่ต่ างจังหวัด ต้องบอกบุ๋มไม่ได้ไปคนเดียว แต่มีทีมง านไปด้วย แล้วเราก็นอนในห้องพี่สาวที่เ สียไป เราก็ใช้ชีวิ ตง่าย ๆ

อาจจะไปสร้ างความประทั บใจให้เขาตอนนั้นก็ได้ แล้ววันนั้นคุณพ่อของทิดสมปองเตะอะไรก็ไม่รู้ นิ้วเท้ามีเลืoดออก ด้วยความที่เราเป็นอาสา เราก็ช่วยทำแ ผลที่เท้าให้

เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นถึงนางส าวไทย เป็นคนมีชื่อเ สียง แต่ก้มลงทำแ ผลที่เท้าให้เลยเหรอ น่าจะประทั บใจตรงนั้น” ส่วนที่เขาพูดว่าตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองเขาเข้ามาส่องไ อจีเรา

แต่ไม่กล้ ากดไ ลก์ ส่วนตัวบุ๋มคิดว่าถูกต้องแล้ว อย่ างเรื่องที่เขาช วนไปดินเ นอร์ บุ๋มก็ไม่ตอบรับ ส่วนคำพูดที่บอกว่าติดต ามข่ าวบุ๋ม เวลามีข่ าวว่าบุ๋มคบใครเขาก็รู้สึ กเ จ็บ คือเวลาบุ๋มคุยกับใครบุ๋มชั ดเจนเสมอ

คบใครก็เ ปิดตัว พามาสตูต กมั นส์ก็ทำมาแล้ว เวลาเ ลิกกับใครก็บอกว่าเ ลิก  เ น้นความจริงใจและให้เ กียรติคนที่เราคบค่ะ” “หลังศึ-กทิดสมปองทักหาตลอ ด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทำบุ ญ

ช่วยเ หลือสังค ม ก่อนหน้านี้ก็ส่งมาว่ามีโ รงเรียนข าดแ คลนต้องการแ อร์ บุ๋มก็สั่ งแ อร์แล้วส่งไปให้ เขาก็ส่งกลับมาว่าน้อง ๆ ได้รับแ อร์แล้วนะ แล้วก็คุยเรื่องที่ดิ นที่จะข-าย

เพราะแฟนบุ๋มทำอสั งหา เขาก็มาปรึ กษาค่ะ เอาจริง ๆ ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วสมัยที่ยังคบกับ “คุณติ๊งโ น้ต” “ทิดสมปอง” เคยส่งคำข้อความมาว่า “เ ทคแคร์นะ” ตอนประมาณ 22.00 น.

ตอนนั้นเรารู้สึกสย อง แต่ก็ต้องห้ าวกลับไปว่า “ไม่ต้องมาเ ทคแคร์ ดูแลตัวเองให้ดีก่อน” เพื่อแสดงจุ ดยืนว่าเราอยู่ในขอบเ ขตที่เหม าะสม

ซึ่งบุ๋มและเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหน หลังจ ากนี้บุ๋มก็จะพย าย ามทำตัวเป็นพี่สาวที่น่ารักของทิดสมปองตลอ ดไปค่ะ”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *