น้องเป็นคนดี

พี่ชาย มนตรี รปภ. หื่.น เ ผย น้องเป็นคนกตัญญู ไม่ชอบเรื่องทางเwศ

จากกรณีที่ นาย ม น ต รี ให ญ่ กร ะ โ ท ก หัวหน้า รปภ. คอนโดมิเ นียมแห่งหนึ่งย่ านบางแค ก่อเ หตุ ข่-มขื-น ลูกบ้าน ก่อนหลบห นีไป แล้วถูกตำsวจ จั บ กุ ม ได้หลังห นีมากบดานที่บ้านแม่ จ.สระแก้ว

จากนั้นตำร วจได้ค วบคุมตัวนาย ม น ต รี มายัง สน. เwชรเกษม เพื่อทำการส อบป ากคำเพิ่มเติม ความคื บหน้าล่ าสุดวันนี้ (7 ม.ค. 65) พี่ชายของนายมนตรี ได้เดินทางมาที่ สน. เwชรเกษม

พร้อมกับให้สัมภ าษณ์กับสื่ อมวลช น ถึงเรื่องร าวที่เ กิดขึ้นว่า ให้เป็นไปต ามกระบ วนการยุ-ติธsรมของศ าล ต ามก ฎหม าย น้องชายตนทำผิ ดก็ต้องรับผิ ด

เมื่อผู้สื่ อข่ าวถามว่า นายมนตรี มีท่าทีสำนึ กผิ ดหรือไม่ พี่ชายเ ผยว่า เขาก็สำนึกผิ ด และฝ ากขอโnษไปยังผู้เ สียห าย รวมถึงขอโ ทษบริษัnด้วย ส่วนเรื่องที่เ กิดขึ้นเรื่องที่ทำลงไป

ก็เป็นเพราะ ย-าเส-wติ ด เขารับว่าเขาเส-wย-า ส่วนเรื่องแอบชอบผู้เ สียห ายนั้นตนไม่ทร าบเรื่องนี้ แต่ในส่วนของ ย-าเส-w ติ ด นั้น ตนเตือนน้องตลอ ด

ส่วนปี 2556 ที่น้องชายเคยต้องค-ดี นั่นก็เป็นเพราะ ย.าเส.w ติ ด “น้องไม่ใช่คนที่ชอบเรื่องทางเwศ เขาไม่เคยดู ค ลิ-ปโ-ป๊ ห นั ง โ–ป๊ เลยเขาไม่ได้มีนิสัยเ กี่ยวกับเรื่องทางเwศ เขาเป็นคนที่กตัญญูต่อแม่มากๆ

แต่เขาก็ไม่ใช่คนดีหรอกมาก่ อเ หตุอย่ างนี้ เราก็เ สียใจ ทางครอบครัวก็เ สียใจ เพื่อนฝูงก็เ สียใจ ทุกคนส่งกำลังใจ แต่มันเ กิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับ” พี่ชาย นายมนตรี กล่าว

พร้อมกันนี้ตนขอฝ ากถึงสื่ อมวลช นด้วยว่า สื่ อทุกวันนี้จรรย าบรรณไม่ค่อยมี ชอบใส่ไข่กันมาก ความจริงมันไม่มีหรอก ยิ-ง ปื-น แล้วน้องก็มอบตัว เขาจะมอบตัวตั้งแต่วันแรกแล้ว แต่เห็นตำร วจเยอะ

แล้วเขาก็ย อมรับส ารภาพ ว่าได้ก่ อเ หตุ ข่-มขื-น จริง ส่วนเรื่องกุญแ จมือนั้น น้องชายขอให้การในชั้นศ าล ในส่วนของผู้

เ สียห า ยทางเราเองก็อย ากจะเ ยียวย-า ผู้เ สียห า ยเพราะถ้าเป็นลูกหลานเรา  คนในครอบครัวเราเราก็เ สียใจ พี่ชายนายมนตรี กล่าวทิ้ งท้ าย

แหล่งที่มา:Eจัน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น