เ ผยโ ฉมหน้า 2 ลูกสาวครูสล า

เ ผยโ ฉมหน้า 2 ลูกสาวครูสล า

ครึ่งประเทศไม่เ คยรู้ เ ผยโ ฉมหน้า 2 ลูกสาวคนสวย ของ ครูสล า คุณวุฒิ ที่ไม่ค่ อยออกสื่ อ ทั้งหน้าต าดี แ ถมดีก รีไม่ธ รรมดา

เ ชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นแน่นอน สำหรับท าย าท “ครูสล า คุณวุฒิ” ครูเพลงที่ทำหน้าที่แต่งเพลงและเป็นคุณพ่อที่ดีเสมอมา

โดย “ครูสล า คุณวุฒิ” มีลูกสาวสุดรักสุดห วง นั่นก็คือ ข้าวขวัญ คุณวุฒิ และ แพรวา คุณวุฒิ โดยเมื่อปี 59 แพรวา คุณวุฒิ

จบการศึ กษาจาก คณะนิเ ทศศ าสตร์ สาขาวิทยุโทรทั ศน์ มหาวิทย าลั ยกรุงเ ทพ ด้วยเ กียรตินิยมอันดั บ 2
ส่วนพี่สาว

 

ข้าวขวัญ คุณวุฒิ ก็จบจ ากคณะวิทย าการจัดก าร มหาวิทย าลั ยขอนแก่น ได้เ กียรตินิยมอันดั บ 1 และตอนนี้ก็กำลังศึ กษาปริญญ าโทต่อที่มหาวิทย าลั ยขอนแ ก่น

ซึ่งในฐ านะคนเป็นพ่อก็คงรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ลูกๆ หมั่ นเ พียรหาความรู้ การศึ กษา เห็นลูกประส-บความสำเร็จแบบนี้

ภาพจาก:อินสตาแ กรม/ครูสล า

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *