เ ปิดเ ส้นทางรักป๊อก-ตั๊ก

ป๊อก-ตั๊ก พิสูจน์รักแท้ 16 ปี 

ป๊อก-ตั๊ก พิสู จน์รักแท้ 16 ปี ฝ่ าปั ญห าความต่ าง พร้อมปิดชีวิ ตรัก ครั้งสุ ดท้าย

คู่รักดาsาที่ไม่เคยออกมาบอกกล่าวเรื่องความรักสั กเท่าไหร่ คู่รักสามีภรรย า ตั๊ก นภัสกร กับ ป๊อก ปิยธิดา ค วงกันมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งแรก ที่ย าวนานเ กือบ 16 ปี

คู่รักสามีภรรย า ตั๊ก นภัสกร กับ ป๊อก ปิยธิดา โดย ป๊อก เผ ยว่า ความรักเราไม่ได้มีเรื่องรุ นแsง หวื อหว าหรือจุดเปลี่ยน จุดเลิ กร า ที่ต้องออกมาพูดอะไรเรื่องความรักมาก

ส่วนเรื่องพบรักกัน ตั๊ก บอกว่า ผมชอบดื่ มมากเมื่อก่อน วันหนึ่งอยู่ที่ร้านเพื่อน หันไปเห็นเค้ าขั บรถมา ไม่รู้จักมาก่อน

ตอนนั้นเม า เห็นเค้าใส่เ สื้อบาง จะไปจั บทำไมตัวบาง เค้าเ บี่ยงหล บ จากนั้นอีกนาน ผมไปออกรายการที่ป๊อกเป็นพิธีกรร่วมกับ จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร ตอนนั้นผมเล่นละครพ ระรถ-เมรี

ป๊อก: ปกติป๊อกจะเป็นผู้หญิงเรียบร้ อย อยู่ดีๆ ก็ไปแซวเค้า อย ากเป็นนาง 13 จ นจ๊อบถามชอบเค้าเหรอ ไปแซวเค้า ไม่รู้เหมือนกันทำไม แต่ก็คิดนิดๆ ตอนนั้น

ตั๊ก: จ ากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆ เราชอบป าร์ตี้ เค้าก็มากับเพื่อน จ นมาร่วมโต๊ะกัน แลกเ ปลี่ยนทัศนคติกัน ก่อนหน้านั้นผมมีแฟนมาตลอ ด

ช่วงเจอเค้าเป็นช่วงผมไม่มีใคร ความรักของผมที่ผ่านมา มันย าก จะรั กษ าใครไว้สั กคน ไม่เข้าใจกัน รู้สึกพอแล้ว

ป๊อก: ก็ไม่มีแฟนตอนนั้น เลิ กไปแล้ว สดชื่น การมีแฟนเป็นความสุ ขที่เพิ่มเข้ามาไม่มีก็ได้ เราก็ชอบป าร์ตี้เหมือนกัน

ปีแรกเราเม าด้วยกันทุกวัน เ ครื่องดื่ มละลายพฤติก ร ร ม คุยๆ กันไปร้ านเพื่อน นั่งคุย สนุกสนาน คิดว่า เวลาเมาจะข า ด ส ติ เป็นตัวเอง เราจะเห็นตัวจริงกันตอนนั้น

ตั๊ก: ช่ วงปีแรก ค่อยๆ เ ปลี่ยนสถ านะ ไม่รู้ตัวว่าเป็นแฟนกันหรือยัง คบ 10 ปี กว่าจะแต่งงาน ตอนแรกไม่คิดจะแ ต่ง

คบกันมีปัญห า เ ยอะแ ยะ เราต่ างกันเลยนะ เค้านางเอก ผมตัวเล็กๆ เราก็ลองดูแล้วกัน หลายปี ค่อยๆ เรียนกันไป

ป๊อก: แรกๆ เ ปลี่ยนต ามผู้ชายที่เรารัก กางเกงเล รองเท้าแตะ ใส่ผ้าถุง เสื้อกล้าม สะพ ายย่ าม มันก็สบาย เ ปลี่ยนตามเค้า

เค้าชวนไปดูละครเวที ครูเล็กชวนไปเล่นละคร เราก็สนุก เล่นละครเวทีอยู่ 2 ปี 3 เรื่อง ไม่รับละครทีวีเลย จ นผู้ใหญ่โทรถามไม่รับละครทีวีแล้วเหรอ เราก็บอกรับๆ

เรื่องมีลู-กด้วยกัน

ตั๊ก บอกว่า ป มของผมคือพ่อแม่เ ลิกกัน ทำการบ้านไม่เคยมีพ่อส อน คิดว่าไม่มีก็ได้ ป๊อกมีหล าน เรามีหล านเล่นกันสนิท เราก็คิดว่าไม่มีลู กก็ได้ แต่ปีนี้เริ่มเ หงา แต่มาคิดว่า ถ้าป๊อกมีลู กไม่ได้หละ

ป๊อก: โลกสมัยนี้มันน่าก ลัว เราห่ วง เราเ ครียด เป็นแม่ประเภทจอดรถเฝ้ าลู ก คิดว่าไม่เอาดีกว่า ส งส ารเด็ก หลายปัญห ามากๆ เลยไม่มีดีกว่า

ป๊อก บอกว่า ส่วนที่ตั ดสิ นใจแต่งงาน ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันแล้ว สมัยนี้น้องๆก็มีเ ยอะแ ยะ ตั๊ก

บอกว่า อยู่ก่อนแต่งรับได้แล้ว พ่อแม่เค้ารับรู้ ถ้าเราอยู่กันแล้ว อยู่กันได้ เราพูดว่าคบกันสิ่งดี ไม่เชิ งขอ

ผมบอกว่า ไปอยู่ด้วยกันให้ถูกต้อง เพื่อเ กียรติของเค้า ย กย่ องเค้า จากนั้นก็คุ กเ ข่าขอเค้า เราถามเค้าว่า

จะแ ต่งกับเค้ าจริงเหรอ จะมั่ นคงกับเค้าจริงเหรอ ตอนแต่งงานเค้าก็ให้ สั ญ ญ า เค้าก็ทำมาสม่ำเสมอ

ตั๊ก: สิ่งที่ป๊อกควรจะได้ คือ ความรักครั้งสุ ดท้าย ความรักที่เรามีให้เค้า ครั้งสุ ดท้าย ไม่รู้จะมีให้ใครแล้ว

ตั้งแต่ก่อนแต่งจ นแต่งง าน สิ่งหนึ่งที่ให้เค้าไม่เคยเ ปลี่ยนเลย คือ ความรัก ขอให้เค้ามีความสุ ข

ป๊อก: เราได้พิสูจน์ว่า ชีวิ ตเราข าดเค้าไม่ได้ ถ้าเค้าอยู่กับเราที่ไหน ที่นั่นคือบ้านอ บ อุ่ นที่อย ากอยู่ตรงนั้นตลอดไป

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น