ทิดสมป องบอกแอบช อบบุ๋ม

บุ๋ม เ ครียด หลังทิดสมปอง บอกแอบชอบ สมั ยยังไม่สึ ก

ยังคงเป็นกระแ สดังที่มีคนติดต ามกัน จ ากกรณี บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจแอบชอบบุ๋ม ปนัดดา กล างร ายการดัง คุยแ ซ่บShow

ทางร ายการต่อสายวิดีโ อคอลเ ซอร์ไ พรส์ ทิดสมปอง นครไธสง โดยเปิดใ จ บุ๋ม ปนัดดา ย้อนอดี ตความสนิทสนมกันได้อย่ างไรเ หตุก ารณ์เ กือบ 10 ปี

จ นพี่ทิดเ ขินหนั ก โดย ทิดสมปอง ย้อนเรื่องร าวยอมรับเคยจะจี บผมน่าจะหลุ ดคำว่าเ ทคแ คร์นะ แต่ไม่ได้บอกที่รัก พี่บุ๋มก็ตอบไ ลน์มาว่า

หยอง นะเฟ้ยอะไรสั กอย่ าง ถามว่าตกหลุมรักจริงไหม ทิดสมปอง เล่ าว่า ไปออกร ายการร้ านชำย ามเช้า เจอ 3 นางง าม บุ๋ม ปนัดา , นุ้ย สุจิรา

และ หมิง ชาลิสา แต่สนิทกับพี่บุ๋มคนเดียว มีเ บอร์ด้วย พี่สาวคนเล็กเ กิดเ หตุ พี่บุ๋มไปทำง านที่โคร าชเลยลองช วนดู พี่บุ๋มก็ไปก็ไปนอนที่ห้องพี่สาวผม

ห้องน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กำลังก่ อสร้ างถ มดิน พี่บุ๋มตื่นตีห้ามาอาบน้ำแบบบ้านนอก ทำกับข้าว เห็นเขาใส่สร้ อยพ ระหลักเ มือง

พอทักพี่เขาก็ให้ ช าวบ้านก็นินทา เมื่อถามบุ๋มรู้ไหมว่าสมปองหลงรัก บุ๋ม ตอบว่าไม่กล้ าคิด (เขาเปิดใจว่าชอบเรามาก) บุ๋ม ย กมือไ หว้ขอบคุณ

ที่บอกว่าชอบไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ด้วยท่าทีเขาปลื้ มเรามากคิดในแ ง่บวกไว้ก่อน ว่าเขาใส่ผ้าเ หลือง
ถามว่าอน าค ตถ้าบุ๋มโสดถ้าเขาจี บว่าไง

บุ๋ม ตอบว่า ว่ากันอีกที ทิดสมปอง ยิ้มใหญ่ บอกติดตลกด้วยว่า ไว้ไปดินเ หนียวกัน (ดินเ นอร์) ผมเคยเจอส ามีพี่บุ๋ม ตอนไปบรรย าย

พี่เขาก็ทัก เวลาพี่บุ๋มมีข่ าวกับใคร มันก็รู้สึกๆอยู่เ หมือนกัน เมื่อถามบุ๋มประทั บใจอะไรในตัวสมปองบ้าง บุ๋ม กล่ าวว่า เขาเป็นมีความพย าย ามตั้งใจจริงใจ

พย าย ามสร้ างสิ่งดีๆให้กับเ ด็กๆ ที่เขาทำไว้ ขออนุโ มทนาสิ่งที่เขาตั้งใจน้อมนำสิ่งที่ร่ำเรียนมาตอนเป็นพ ระส งฆ์มาใช้ในชีวิ ตให้มีแต่ความเ จริญต่อไป

พี่บุ๋มเป็นสเ ป๊กทุกอย่ าง ต ามไ อจีอยู่ ตอนเขาเป็นพ ระอยู่ไม่กล้ ากดไ ลก์ เราชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ รักพี่บุ๋มเหมือนเดิม สถ านภ าพอะไรไม่จำเป็นต้องคร อบคร อง

รักก็คือรักในความเป็นพี่บุ๋ม ชอบช่วยเ หลือคน เ ลี้ยงเ ด็กๆ ส่งเ ด็กๆเรียน ตอนที่เขาห่ วงคนนั้นคนที่แ ข่งรถเราก็รู้สึกนะ

สมปอง ประก าศด้วยว่าผมจะเล่นกล้ ามอีก 2 เดือนผมจะมีซิ กซ์แ พ็ก เมื่อถามบุ๋มต้องเล่นกล้ ามไหม บุ๋มหัวเราะหนั กตอบว่า ได้ก็ดี

ล่ าสุดพบว่ากับข่ าวที่ออกมานั้น ถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก และมีช าวโ ซเ ชียลได้แ คป หลังบุ๋ม ปนัดดา ได้ไปแสดงความคิดเห็นต่อข่ าวที่เ กิดขึ้น

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณ บุ๋ม ปนัดดา นะคะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *