อาลั ย เคนโด้

อาลั ย เคนโด้ กุลภัทร

อาลั ย เคนโด้ กุลภัทร นายแบบดั ง ห ายตัวปริ ศนา ล่ าสุดพบศ-wลอยในแม่น้ำเ จ้าพ ระย า ก ู้ภั ยเจอร่ างไ-ร้วิญญ าณ เคนโด้ กุลภัทร

นายแบบหนุ่มวั ย 26 ปี หลังโลกออนไ ลน์ประก าศต ามหาตัวเนื่องจากติดต่อไม่ได้ พบกลายเป็นศ-wลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพ ระย า

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (5 มกรา 2565) โลกออนไ ลน์ได้มีการแ ชร์โ พสต์ประก าศต ามหา เคนโด้ กุลภัทร พงศ์ประภาพ นายแบบหนุ่มวั ย 26 ปี

หลังพบว่าห-ายตัวปริ ศนาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งให้ข้อมู ลว่า มีคนเจอตัวล่ าสุดตอนนั่งม้านั่งหน้าห อพัก ในขณะนั้นมีอาก-ารคล้ายไม่ค่ อยสบ ายด้วยนั้น

ล่ าสุด (6 มกรา 2565) ทีนิ วส์ รา ยงานว่า เจ้าหน้าที่มู ลนิธิร่ วมกตั ญญู ได้รับแจ้งพบศ-wชายไทย ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพ ระย า

บริเ วณท่าเทียบเ รือเอเ ชียทีค เมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. โดยเ จ้าหน้าที่จึงดำเ นินการนำร่ างขึ้นจากน้ำที่บริเ วณท่าเรือสะพานพุ ทธ

ทั้งนี้ จ ากการตร วจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้เ สียชีวิ ตมีร่ องรอยการเ จาะหูและแต่งก ายคล้ายกับ เคนโด้ นายแบบหนุ่มที่ห-ายตัวไป

TNN ONLINE รายง านเพิ่มเติมว่า ศ-wที่พบมีรอยสั กภาษาอังกฤ ษคำว่า “love” ที่ต้นคอซ้ าย ร อยสั กรูปไม้กางเขนที่ท้ ายทอย

และรอยสั กรูปปล าหมึกที่น่องขาซ้าย และพบบัตรผู้ป่–วยโ รงพย าบาล ระบุชื่อ นายกุลภัทร อ ายุ 26 ปี ขณะที่เ ฟซบุ๊กร ายหนึ่ ง

ซึ่งเป็นผู้โwสต์ประก าศต ามหาตัวก่อนหน้านี้ ได้มีการอั ปเดตข้อมู ลล่ าสุดยื นยันว่า นายกุลภัทร พงศ์ประภาพ หรือ เดนโด้ เ สียชีวิ ตแล้ว พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเ หลือในการต ามหาและแ จ้งเบาะแ สต่ าง ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก:ทีนิวส์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *