เปิดใ จพร้อมยกขันหม ากไปสู่ขอ

พ่อแม่ “น้องเวฟ” หนุ่มวั ย 18 ยินดีย กขันหม ากสู่ขอ “พี่พร” รักต่ างวั ยเป็นสะใ ภ้

พ่อแม่ “น้องเวฟ” หนุ่มวั ย 18 คู่รักต่ างวั ย เปิดใ จพร้อมยกขันหม ากไปสู่ขอคุณพรวั ย 58 เป็นลูกสะใ ภ้ บอกถ้าเขาแต่งง านก็ยินดี

จ ากกรณี น้องเ วฟ วั ย 18 ปี และคุณพร วั ย 58 ปี คู่รักต่ างวั ยที่กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้ หลังจ ากทั้งคู่ได้นำเรื่องร าวความรัก

ของพวกเขามาบอกเล่าผ่ านโ ซเ ชียลมีเ ดียว่าทั้งคู่นั้นคบหากันมาแล้วกว่า 11 เดือน แต่เพิ่งจะมาเจอตัวกันแบบเป็นๆ ได้ไม่นานมานี้

ล่ าสุด เวลา 17.30 น. วันที่ 5 ม.ค. 65 ผู้สื่ อข่าวได้เดินทางพบ นางสาววรรณณิสา อ ายุ 38 และ นายศรายุธ อ ายุ 39 ปี พ่อแม่ของน้องเ วฟ

ซึ่งอ าศัยอยู่ใน ต.สน ามแ ย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายศรายุธและนางสาววรรณณิสา เปิดเ ผยว่า ตนต กใจมากที่ตอนนี้เรื่องรักต่ างวั ย

ของลูกชายดังในโ ซเ ชียล ตนมีอาชีwข-ายขนมไส้ปั้ น นำไปข-ายตล าดนัด มีลูก 3 คน หญิง 2 คน ชาย 1 คน เ วฟเป็นลูกคนกล าง

มีนิสัยเหมือนเ ด็กปกติ โดยปกติเวฟจะช่วยง านที่บ้านตลอ ด ว่างก็มาช่ วยทำขนมไส้ปั้ น ตอนนี้เวฟเรียนอยู่ มั ธยมศึ กษาที่ 4 ใน อ.บ้ านโป่ง จ.ราชบุรี

เป็นเ ด็กที่ชอบเล่นโทรศั พท์เหมือนวั ยรุ่นทั่วไป เมื่อปีที่แล้วเ วฟมาคุยให้ฟังว่าติ ดต่ อแฟนทาง ติ๊ กต๊ อก พอนานไปทั้งคู่ก็เริ่มติ ดต่ อคุยกันทางไ ลน์มานานกว่า 11 เดือน กุมภาพันธ์ จะคร บปีแล้ว

ลูกชายจะเล่าให้ฟังตลอ ด ตอนนี้เวฟไปหาแฟนที่ กทม.ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 64 ไปฉล องคริ สต์ม าสกับแฟน แฟนเขายังไม่เคยมาที่บ้าน

แต่เคยเห็นหน้าทางวิดีโ อคอล แฟนเขาเรียกพ่อแม่ เวลาคุยทางค อลเขาแทนตัวเขาว่าหนู ถ้าเขาแต่งง านก็ยินดี พร้อมจะย กขันหม ากไปขอทันที โดยเ วฟจะกลับมาที่บ้านวันที่ 8 ม.ค. 65 เพื่อจะเข้าเรียนหนั งสื อต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น