ร่ วมส่งกำลังใ จ ให้ทางครอบครัว

ช็-อก คิมมีซู ดาราสาวเกาหลีใ ต้ เ สียชีวิ ตกะทันหั น

ครอบครัว แฟนๆ สุดช็-อก คิมมีซู นักแสดงสาวจากซี-รีส์ เรื่อง Snowdrop เ สียชีวิ ตกะทันหั น บริษั ทต้นสังกั ดออกแ ถลงก ารณ์แสดงความเ สียใจอย่ างสุดซึ้งต่อการจ ากไป

ร ายงานข่าวเศร้ า คิมมีซู  นักแสดงสาวชาวเกาหลีใ ต้ จากซี รีส์เรื่อง Snowdrop เ สียชีวิ ตอย่ างกะทันหั น ในวั ย 31 ปี จ นสร้ างความเศร้ าเ สียใจให้แ ก่ครอบครัว

และแฟนๆ ที่ชื่นชอบผลง านการแสดงของเธออย่ างมาก โดยทางครอบครัวจะจัดพิ ธี ศ-w คิมมีซู  ต่อมา  (แ ลนด์สเ คป เอนเ ทอร์เ ทนเ มนต์)

บริษั ทต้นสังกั ดของคิมมีซู นักแสดงสาว ได้ออกแ ถลงก ารณ์อย่ างเป็นท างการต่อการจ ากไปของคิมมีซู โดยระบุว่า

“พวกเรากำลังเศร้ าเ สียใจต่อการเ สียชีวิ ตของคิมมีซูอย่ างยิ่ง โดยคิมมีซูได้จ ากไปอย่ างกะทันหั น ในวันที่ 5 มกราค ม

ขณะนี้ครอบครัวกำลังเศร้ าโ ศกเ สียใจอย่ างมากต่อการด่วนจ ากไปของคิมมีซู เราขอร้-องให้คุณละเ-ว้นจ ากการสร้ างข่ าวลื อหรือข่ าว

ที่ตั้งข้ อสงสั ยต่ างๆ เพื่อที่ทางครอบครัวซึ่งกำลังช็-อกและเศร้ าโ-ศกได้รำลึ กถึงผู้ว ายช นม์ โดยทางคร อบครัวของคิมมีซู ปร ารถนาจะจัดพิ ธี ศ-w อย่ างเงียบๆ

เป็นการส่ วนตัว พวกเราปร ารถนาให้เธอหลับให้สบ าย และขอแสดงความเ สียใ จอย่ างสุดซึ้งอีกครั้งต่อการจ ากไปของคิมมีซู”

 

ขอบคุณที่มา:thairath

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น